Melkveehouders, zuivel- en veevoerbedrijven in gesprek met Milieudefensie

Milieudefensie is 20 juni 2017 in gesprek gegaan met ketenpartijen over haar campagne en petitie 'eerlijke-melk.nl'. Alle belangrijke partijen zijn vertegenwoordigd. Grote afwezigen vandaag zijn de supermarkten op wie de campagne zich juist richt. Bart van Opzeeland, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie: ‘Wij zien deze stakeholderdialoog als startpunt voor drastische verduurzaming van het zuivelaanbod op de Nederlandse markt. Wij hopen voor het eind van 2017 hierover afspraken te maken met de zuivelketen en de supermarkten”

Supermarkten laten het afweten

In een zeer goed bezochte stakeholderdialoog waren alle grote zuivelorganisaties aanwezig, zoals Friesland Campina, A-ware en Cono. Evenals de belangrijke veevoerbedrijven als Agrifirm, ForFarmers en koepelorganisaties Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), de banken (Rabobank, ABN Amro), de Land en Tuinbouworganisatie (LTO), Dutch Dairymen Board (DDB) en GRONDig.
Supermarkten waren ook uitgenodigd, maar zij wilden vandaag niet aan de dialoog deelnemen. En dat terwijl juist zij voor duurzamere zuivel in de schappen moeten zorgen. Dat is veel meer dan alleen koeien in de wei. Het is ook: boeren een minimale kostprijs garanderen, zodat zij in duurzame melk kunnen investeren, duurzaam Europees en regionaal veevoer, natuur op het bedrijf, klimaat en geen mestoverschot (grondgebondenheid).

Soja uit Europa duurzamer, haalbaar en betaalbaar

Op het thema Europees veevoer ziet Milieudefensie positieve ontwikkelingen. Vandaag neemt veevoerbedrijf Agrifirm bijvoorbeeld een innovatieve stap. Zij roepen een code in het leven waarmee de belangrijkste grondstoffen voor voer (soja en granen) straks uit (geografisch) Europa komen.  Wij pleiten hier al jaren voor en juichen dit toe. Soja uit Europa is volgens onderzoek van Questionmark negen keer milieuvriendelijker dan soja uit Zuid-Amerika. Daar is veel oerwoud verdwenen om veevoer te produceren voor onze koeien. Europees veevoer haalt de druk weg op boskap die almaar doorgaat.

Milieudefensie wijst ook op duurzame gecertificeerde Europese soja van het keurmerk Donau/Europe soy; deze is anders dan het initiatief van Agrifirm ook 100 procent gmo-vrij. De Duitse supermarkten eisen nu al een 100 procent gmo-vrij garantie voor zuivel, eieren en vlees. Duitsland is het grootste exportland voor Nederlandse kaas, toetjes, melk, eieren en vlees.

Petitie voor duurzame melk

Europese soja is haalbaar en betaalbaar. Volgens CLM kost het slechts een halve eurocent per liter meer. Als supermarkten boeren een fatsoenlijke prijs betalen voor hun melk kunnen zij duurzamer produceren, door bijvoorbeeld gebruik van soja uit Europa.

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...