english

Meerderheid Nederlanders begrip voor stilleggen bouwprojecten voor natuurbescherming

Amsterdam, 20 augustus 2019 – Meer dan de helft van de Nederlanders heeft er begrip voor dat (bouw-) projecten moeten worden uitgesteld om de natuur te beschermen tegen teveel stikstof. Dit blijkt uit een onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie.

Veel zogenoemde Natura 2000-gebieden moeten volgens de Europese wet- en regelgeving worden beschermd tegen stikstofuitstoot om uitsterven van verschillende planten en diersoorten te beperken. Het kabinet wilde met het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) toch enige stikstofuitstoot mogelijk maken. Maar op 29 mei verwees de Raad van State dat beleid naar de prullenbak. Net als het Europees Hof eind vorig jaar al deed, omdat het PAS de natuur niet voldoende beschermt. Nederland heeft sinds 2015 te veel stikstofuitstoot in de beschermde natuurgebieden mogelijk gemaakt en moet daar nu mee stoppen.

Onzekere milieuwinst
Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft van de mensen die bekend is met het PAS de Nederlandse overheid verantwoordelijk acht voor het stilleggen van een aantal bouwprojecten. Met het PAS berekende de overheid onzekere milieuwinst van toekomstige stikstofbeperkende maatregelen en ontleende op grond daarvan een aantal vergunningen. De verwachte milieuwinst werd al benut om meer stikstof te kunnen uitstoten. De Nederlandse overheid moet nu na de uitspraak van de hoogste rechter bouwprojecten stilleggen om de natuur alsnog te redden. Het besluit voor de verbreding van de A12 en A27 is vernietigd. De bouw van een woonwijk in Roermond is afgeblazen omdat deze schadelijk kan zijn voor het aangrenzende natuurgebied. En gasgigant Vermilion mag voorlopig geen nieuwe boorput slaan in het Friese Noordwolde.

Juridische geitenpaadjes
Bram van Liere van Milieudefensie: “Meer dan de helft van de Nederlanders zet natuur en milieu boven schadelijke bouwprojecten, zo blijkt uit het onderzoek. Dat zou onze overheid nu ook eens moeten gaan doen! Stop met allerlei juridische geitenpaadjes zoals het PAS en ga serieus aan de slag met natuur- en milieubescherming. Investeer in duurzame landbouw, OV en fietsverkeer om klimaat en natuur te sparen.”

I&O ondervroeg 1280 Nederlanders in een representatieve peiling over het PAS.

Onderzoek stikstofbeleid

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...