Manual (handleiding): How we defeated Shell

In the manual 'How we defeated Shell' we describe how we took oil giant Shell to court and won! On May 26, 2021, we won the Climate Case against Shell. The judge ruled in this lawsuit that Shell must reduce its CO2 emissions by 45% compared to 2019.

It is the first time that a change in policy has been demanded from a polluting company instead of compensation. Never before in history has a judge ruled that a major polluter must align its plans with the Paris climate agreement. Groups all over the world can use this manual to sue big polluters in their own country.

Dutch

In de handleiding 'How we defeated Shell' beschrijven we hoe we miljardenbedrijf en mega-vervuiler Shell aanklaagden, en wonnen! Op 26 mei 2021 wonnen we de Klimaatzaak tegen Shell. De rechter oordeelde in deze rechtszaak dat Shell zijn CO2-uitstoot met 45% moet reduceren ten opzichte van 2019.

Het is voor het eerst dat van een vervuilend bedrijf een verandering in beleid werd geëist in plaats van een schadevergoeding. Nog nooit eerder in de geschiedenis deed een rechter de uitspraak dat een grote vervuiler zijn plannen in lijn moet brengen met het klimaatakkoord van Parijs.

Organisaties van over de hele wereld kunnen met deze handleiding zelf grote vervuilers in hun eigen land aanklagen.

 

Download publicatie
MD_HOW_WE_DEFEATED_SHELL_EN_FINAL.pdf — 31576 KB

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...