english

Manifest van boeren, dierenactivisten én Milieudefensie overbrugt tegenstellingen

Vandaag laat een bijzondere coalitie zien dat we niet tegenover elkaar hoeven te staan als het gaat om duurzame landbouw. Milieudefensie presenteert samen met boeren, dierenactivisten, FNV en anderen een politiek manifest voor eerlijke handel, en tegen onhoudbare handelsverdragen zoals CETA en het Mercosur-verdrag met Brazilië.

Bij het grote boerenprotest op het Malieveld klinkt vandaag veel woede over eisen van de politiek en de samenleving voor een kleinere veestapel en een duurzamere landbouw. Het manifest overbrugt de tegenstellingen tussen boer, milieu, klimaat en dierenwelzijn.Veel boeren willen best verduurzamen. Maar we kunnen niet doorgaan met handelsverdragen die het voor onze boeren onmogelijk maken om te concurreren met boeren uit Canada, Brazilië en andere landen waar veel minder milieuregels gelden.Duurzame en eerlijke voedselvoorziening

Daarom roept ons manifest op om CETA weg te stemmen en niet door te gaan met verdragen met Brazilië, de VS, Australië en vele anderen. We streven naar een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening. Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product, werknemers een fatsoenlijke beloning en burgers gezond voedsel en een gezonde leefomgeving.


Onze actie vs de boerenactie op het Malieveld


Milieudefensie ondersteunt de boerenactie op het Malieveld niet, want wij willen wel dat de veestapel kleiner wordt. Maar boeren moeten dan wel een betere prijs krijgen voor vlees, zuivel en eieren. Omdat we willen dat landbouw duurzamer en minder intensief wordt, betekent dat niet dat er minder boeren moeten komen. Misschien juist meer, omdat voor minder intensieve landbouw meer arbeid nodig is.

Kom in actie tegen CETA

Dit najaar stemt de Tweede Kamer over het handelsverdrag tussen de EU en Canada: CETA. Nederland heeft hiermee de kans te doen wat de vele tegenstanders van het verdrag in andere landen niet lukte: CETA wegstemmen. Je kunt helpen door Kamerleden op te roepen tegen CETA te stemmen via wijstoppenceta.nl.
Samenwerkende organisaties


Het manifest is tot stand gekomen binnen een samenwerking van boeren- en maatschappelijke organisaties: Dutch Dairyman Board, FNV, Milieudefensie, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Platform Aarde Boer Consument en Vereniging voor biologische Dynamische Landbouw en Voeding.Het manifest wordt verder ondersteund door: ASEED, Behoud de Parel, BoerBurgerBeweging, Compassion in World Farming, Dierencoalitie, Dier en Recht, Eyes on Animals, Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Ondernemers van Nu, , Platform Duurzame en Solidaire Economie, Saka Mese Nusa AlifURU, SOMO, TNI, Varkens in Nood, UDAPT, Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en World Animal Protection.

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...