Malmstrom: Houd Amsterdam, Nederland en Europa TTIP- en CETA-vrij

Vandaag heet een brede coalitie van organisaties die Nederland socialer en duurzamer wil maken eurocommissaris Cecilia Malmstrӧm welkom in TTIP en CETA-vrije gemeente Amsterdam. Malmstrӧm gaat in gesprek met gemeenteraadsleden in de stad over de omstreden vrijhandelsverdragen met de VS en Canada. Eerder nam de Raad een motie aan om Amsterdam uit te roepen tot TTIP-vrije gemeente. Foodwatch, Greenpeace, Milieudefensie, TNI en FNV steunen de meerderheid van de gemeenteraad hierin.

Jurjen van den Bergh, namens de maatschappelijke organisaties: “Malmstrӧm komt langs om de raadsleden op andere gedachten te brengen. Wij zijn juist blij dat ook Amsterdam zich aansluit bij het groeiend verzet tegen TTIP en CETA. Ook hun openbaar vervoer, drinkwater en groene energie staan op het spel.”

Effect van TTIP en CETA op gemeentelijk niveau

De maatschappelijke organisaties maken zich zorgen over cruciale bepalingen in de handelsverdragen TTIP en CETA. Zo dreigen standaarden voor arbeid, milieu, privacy en consumenten verlaagd te worden, komen de verdragen niet transparant en ondemocratisch tot stand en wordt de rechtstaat ondermijnd. Daar krijgt ook een gemeente als Amsterdam last van.

Het instandhouden van publieke voorzieningen als het openbaar vervoer of het drinkwater dreigt moeilijker te worden, omdat er vrije markttoegang gegeven moet worden aan andere aanbieders. Ook milieubeleid als het instellen van milieuzones, het sluiten van kolencentrales en stimuleren van groene energie in de gemeente staat onder druk. Volgens de organisaties moet ook de gemeente vrij zijn het eigen beleid te bepalen, zonder de angst van claims bij een nontransparant arbitragehof.

Verzet groeit

Al meer dan 3,3 miljoen Europeanen keerden zich via een petitie tegen TTIP en CETA. Nooit eerder zijn er via een burgerinitiatief zoveel handtekeningen opgehaald in Europa. De maatschappelijke organisaties grijpen het gesprek tussen Malmstrӧm en de raadsleden aan om die zorgen nog eens persoonlijk over te brengen. Amsterdam is een van de 19 TTIP-vrije gemeenten in Nederland, dat aantal groeit nog steeds. Ook in de rest van Europa zijn honderden TTIP-vrije zones.

Commissie stelt bedrijven boven burgers

Toch zet de Europese Commissie haar onderhandelingsinzet door. Malmstrӧm kondigde enkele, vooral cosmetische, veranderingen aan en maakt nu goede sier met een ‘ethische handelsagenda.’ De organisaties waarschuwen voor dit charmeoffensief. Nog steeds blijft de inzet van de Commissie om bedrijven een veel sterkere positie te geven dan de burger.

Van den Bergh: “''Door al het verzet van burgers en maatschappelijke organisaties zijn er al wel enkele aanpassingen gedaan. Maar dan vooral in de communicatiestrategie. Dat is nog lang niet genoeg. We vroegen om eerlijke handel. Wij rusten niet voordat mensen en milieu boven bedrijven gaan.”

Praktische details

Wat: Maatschappelijke organisaties heten Eurocommissaris Cecilia Malmstrӧm welkom in TTIP-vrije gemeente Amsterdam
Wanneer: 7 december, vanaf 12:00 uur
Locatie: Steiger rondvaartboten Stopera, Amsterdam

Jurjen van den Bergh, namens de maatschappelijke organisaties: “Malmstrӧm komt langs om de raadsleden op andere gedachten te brengen. Wij zijn juist blij dat ook Amsterdam zich aansluit bij het groeiend verzet tegen TTIP en CETA. Ook hun openbaar vervoer, drinkwater en groene energie staan op het spel.”

Effect van TTIP en CETA op gemeentelijk niveau

De maatschappelijke organisaties maken zich zorgen over cruciale bepalingen in de handelsverdragen TTIP en CETA. Zo dreigen standaarden voor arbeid, milieu, privacy en consumenten verlaagd te worden, komen de verdragen niet transparant en ondemocratisch tot stand en wordt de rechtstaat ondermijnd. Daar krijgt ook een gemeente als Amsterdam last van.

Het instandhouden van publieke voorzieningen als het openbaar vervoer of het drinkwater dreigt moeilijker te worden, omdat er vrije markttoegang gegeven moet worden aan andere aanbieders. Ook milieubeleid als het instellen van milieuzones, het sluiten van kolencentrales en stimuleren van groene energie in de gemeente staat onder druk. Volgens de organisaties moet ook de gemeente vrij zijn het eigen beleid te bepalen, zonder de angst van claims bij een nontransparant arbitragehof.

Verzet groeit

Al meer dan 3,3 miljoen Europeanen keerden zich via een petitie tegen TTIP en CETA. Nooit eerder zijn er via een burgerinitiatief zoveel handtekeningen opgehaald in Europa. De maatschappelijke organisaties grijpen het gesprek tussen Malmstrӧm en de raadsleden aan om die zorgen nog eens persoonlijk over te brengen. Amsterdam is een van de 19 TTIP-vrije gemeenten in Nederland, dat aantal groeit nog steeds. Ook in de rest van Europa zijn honderden TTIP-vrije zones.

Commissie stelt bedrijven boven burgers

Toch zet de Europese Commissie haar onderhandelingsinzet door. Malmstrӧm kondigde enkele, vooral cosmetische, veranderingen aan en maakt nu goede sier met een ‘ethische handelsagenda.’ De organisaties waarschuwen voor dit charmeoffensief. Nog steeds blijft de inzet van de Commissie om bedrijven een veel sterkere positie te geven dan de burger.

Van den Bergh: “''Door al het verzet van burgers en maatschappelijke organisaties zijn er al wel enkele aanpassingen gedaan. Maar dan vooral in de communicatiestrategie. Dat is nog lang niet genoeg. We vroegen om eerlijke handel. Wij rusten niet voordat mensen en milieu boven bedrijven gaan.”

Praktische details

Wat: Maatschappelijke organisaties heten Eurocommissaris Cecilia Malmstrӧm welkom in TTIP-vrije gemeente Amsterdam
Wanneer: 7 december, vanaf 12:00 uur
Locatie: Steiger rondvaartboten Stopera, Amsterdam

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...