english

Maatschappelijke organisaties roepen ABP op pensioengeld fossielvrij te investeren

AMSTERDAM, 1 september - Zestien maatschappelijke organisaties (1) waaronder Milieudefensie roepen Nederlands grootste pensioenfonds – ABP – op te stoppen met het investeren van Nederlands pensioengeld in olie-, kolen- en gasbedrijven. De oproep is een initiatief van Fossielvrij Nederland dat vandaag een brief stuurde naar het bestuur van ABP. De brief (2) is onder meer ondertekend door Oxfam Novib, Greenpeace, Hivos, Urgenda en een aantal hoogleraren. Alle ondertekenaars samen hebben een achterban van ongeveer 1 miljoen mensen. Ze wijzen het ABP op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en vragen het fonds geld terug te trekken uit bedrijven zoals Shell, BP en Exxon Mobile die op een negatieve manier bijdragen aan klimaatverandering.

De ondertekenaars van de brief maken zich niet alleen zorgen over klimaatverandering maar wijzen het ABP ook op de risico’s van de ‘carbon bubble’. Deze koolstofzeepbel laat zien dat er naast maatschappelijke en klimaatrisico’s ook financiële risico’s kleven aan het investeren in olie, kolen en gas. Zo blijkt uit recente berekeningen (3) dat 60 tot 80% van de fossiele reserves in de grond moet blijven om te kunnen voldoen aan de wereldwijde afspraak de temperatuurstijging op aarde tot maximaal 2°C te beperken. In het vorige week uitgelekte eindrapport van het IPCC (4) (de klimaatcommissie van de VN) staat dat dat doel alleen kan worden gehaald door direct in te grijpen. Aandelen van beleggers in fossiele voorraden worden door dit klimaatdoel ‘stranded assets’ en verliezen hun waarde. Daarmee komen ook de pensioenen van 2,8 miljoen ABP-deelnemers uit de sectoren overheid en onderwijs in gevaar.

Het ABP is de grootste Nederlandse vermogensbeheerder met een totaal beheerd vermogen van 300 miljard euro. Daarvan wordt momenteel ongeveer 10 miljard Euro in de olie, kolen en gasindustrie geïnvesteerd. Naast de eerder genoemde financiële risico’s, neemt ook het draagvlak voor investeringen in bedrijven in de fossiele industrie af, zegt initiatiefnemer Liset Meddens, Coördinator Fossielvrij Nederland. “Met de uitkomsten van het VN-rapport in het achterhoofd is het niet alleen onaanvaardbaar maar ook kortzichtig om in de fossiele-industrie te blijven investeren, daarnaast liggen er ook enorme kansen voor het ABP om de leiding te nemen en de transitie naar een duurzame en fossielvrije economie te versnellen. Meddens roept ook iedereen met een pensioen bij het ABP op het fonds zélf te vragen om niet meer te beleggen in fossiele energie maar in toekomst bestendige oplossingen. “Dit kan gewoon door een berichtje te sturen aan het ABP, via de website fossielvrij.nl of op abp.nl zelf.“

De komende tijd zullen de verschillende ondertekenaars van de brief een steeds duidelijkere stem laten horen voor de transitie naar een duurzame, fossielvrije economie. Zo zullen verschillende organisaties van 19 t/m 21 september meedoen aan de ‘Peoples Climate Mobilisation’. Voorafgaand aan de speciale VN Klimaattop in New York komen wereldwijd mensen in actie voor het klimaat. In Nederland zullen dat weekend verschillende lokale acties en evenementen worden georganiseerd, afgesloten met een groot slotevenement op 21 september in Amsterdam. Dit evenement, de ‘Amsterdam Climate March’ zal worden georganiseerd door Urgenda in samenwerking met o.a. Milieudefensie en diverse andere partners, vindt plaats bij Eye in Amsterdam.

(1) De volgende organisaties en personen hebben de brief getekend:
Sylvia Borren, Directeur Greenpeace Nederland
Marjan Minnesma, Directeur Urgenda
Farah Karimi, Directeur Oxfam Novib
Jelle de Jong, Directeur IVN
Edwin Huizing, Algemeen Directeur Hivos
Daniëlle Hirsch, Directeur Both ENDS
Peer de Rijk, Directeur WISE
René Toet, Algemeen Directeur Climate Neutral Group
IJmert Muilwijk, Voorzitter Organisatie Duurzame Energie
Mart Lubben, Voorzitter Studenten voor Morgen
Paul Hendriksen, Voorzitter Stichting Transition Towns Nederland
Ko van Huissteden, Voorzitter Stichting Schaliegasvrij Nederland
Jan Rotmans, Professor Duurzame transities, Oprichter DRIFT
Pier Vellinga, Hoogleraar Klimaatverandering, Voorzitter Urgenda
Egbert Tellegen, Professor dr. Sociologie en Milieudeskundige
Peter van de Wiel, Wethouder Milieu & Duurzaamheid Gemeente Boxtel
Bouwe de Boer, Energie coördinator Gemeente Leeuwarden
Tom Vellinga, Coördinator Netwerk Duurzame Dorpen
Corinne de Jonge van Ellemeet, Netwerkdirecteur De Natuur en Milieufederaties
Hans Berkhuizen, Directeur Milieudefensie
Liset Meddens, Nationale Coördinator Fossielvrij NL bij 350.org

(2) http://gofossilfree.org

(3) http://www.carbontracker.org/

(4)http://www.bloomberg.com/news/2014-08-26/irreversible-damage-seen-from-climate-change-in-un-leak.html

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...