Maak van koe in de wei de norm

Afgelopen maandag stapte Milieudefensie uit het convenant Weidegang. Vandaag gaf Jacomijn Pluimers van Milieudefensie een nadere toelichting tijdens de Ronde Tafel over de initiatiefnota “Wei voor de Koe” van D66, SP en GroenLinks, in Den Haag.

Deze blog werd 29 juni 2016 gepubliceerd op Milkstory.nl

Voor Milieudefensie is na vier jaar praten de maat vol, het aantal koeien in de wei is namelijk gedaald in plaats van gestegen. De sector beloofde in 2012 het niveau van weidegang te behouden. Dat was toen 81 procent van de bedrijven. Nu is dat 78 procent van de bedrijven. De dalende trend in het aantal koeien in de wei zet zich voort, zo voorspelt de Wageningen Universiteit en Research.

Eerlijke prijs

Ook de doelen in het verbetervoorstel die we als Milieudefensie een half jaar geleden inbrachten om de weidegangambitie wel te halen, zijn niet gerealiseerd. Zoals een eerlijke prijs voor weidegang. Nog lang niet alle zuivelorganisaties betalen hun boeren voor weidegang een premie van minimaal 1 cent per liter en de kwantumtoeslag, een premie voor bedrijven die veel melk produceren,wordt nog volop toegepast. Deze kwantumtoeslag kan de boer meer opleveren dan de weidepremie en stimuleert dus schaalvergroting, waarmee de koe de koe de stal in wordt gejaagd.

Tegenwerking

Daarnaast zijn er ontwikkelingen buiten het convenant weidegang die het behoud van de koe in de wei tegenwerken. Zoals het bij sommige zuivelorganisaties verplichte nutriëntenbeheer: het precies bijhouden van wat een koe eet en weer uitpoept gaat in de stal een stuk makkelijker dan in de wei. Ook het stimuleren van vergisting van mest, zoals door Friesland Campina, jaagt de koeien juist naar binnen, waar de mest makkelijk en snel verzameld kan worden voor verwerking.

Vrijblijvend

De ambitie van het kabinet is om het percentage koeien in de wei te verhogen naar 80 procent in 2020. Zij wil dit vooral bereiken door stimulerende maatregels zoals financiële prikkels, overleg met provincies en een aantal hernieuwde afspraken met de Convenantpartners. Ook deze maatregelen zijn allemaal vrijblijvend. Het resultaat laat zich makkelijk voorspellen; zonder aanvullende maatregelen zal deze doelstelling nooit worden gehaald.

Wettelijke verplichting

Het is tijd dat de overheid het heft in handen neemt door nieuwe afspraken te maken in het convenant weidegang en weidegang wettelijke verplicht te stellen voor bedrijven die willen uitbreiden. Daarnaast door bedrijven te verplichten te beschikken over voldoende weilanden om de koe te laten weiden. Bovendien moet voorkomen worden dat ander beleid weidegang tegenwerkt, in plaats van stimuleert. Tenslotte is het belangrijk om te zorgen voor een eerlijke prijs voor eerlijke zuivel. Een minimale weidegangpremie van 2 euro per 100 kg, zoals zuivelbedrijf CONO van Beemsterkaas die deze week al aangekondigde, is een goed begin.

We moeten toe naar een melkveehouderij die past bij Nederland. Die is grondgebonden, met een koe in de wei en een eerlijke prijs voor de boer.

Kom 31 mei naar de Klimaatmars op de Zuidas

Op vrijdag 31 mei nemen we de Amsterdamse Zuidas over. Hét symbool van de macht van bedrijven. Omdat grote vervuilende bedrijven blijven vervuilen. Als zij daar niet mee stoppen, loopt de klimaatcrisis volledig uit de hand. Ben jij 1 van de tienduizenden die we daar verwachten?

Loading...