english

Brief aan minster Ollengren over de Nationale Omgevingsvisie

Zienswijze gericht aan minister Ollengren over de eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In grote lijnen is Milieudefensie blij met de opzet en inhoud, maar we zien ook ruimte voor verbetering. Milieudefensie vindt het bijvoorbeeld onterecht dat Schiphol buiten de Omgevingsvisie wordt gehouden.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Brief aan minster Ollengren over de Nationale Omgevingsvisie'
Zienswijzen Milieudefensie NOVI def.pdf — 1614 KB
Loading...