Reactie op Wet stikstoffonds: miljarden niet naar grote vervuilers

Milieudefensie en Greenpeace Nederland hebben samen gereageerd op de Wet op het stikstoffonds. Wij pleiten voor echte bescherming van klimaat en natuur, en een eerlijke omschakeling van de landbouw.

In het Coalitieakkoord is (tot en met 2035) een bedrag van 25 miljard gereserveerd voor de aanpak van de stikstofcrisis. Dit geld kan maar 1 keer worden uitgegeven, daarom zou het tegelijkertijd moeten bijdragen aan het keren van de natuurcrisis, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de omslag naar ecologische landbouw. Er mag in ieder geval geen geld naar grote vervuilende bedrijven gaan die geen goed klimaatplan hebben en/of die financieel hebben geprofiteerd van de industriële landbouw.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Reactie op Wet stikstoffonds: miljarden niet naar grote vervuilers'
Reactie Greenpeace Nederland en Milieudefensie op consultatie Tijdelijke wet Transitiefonds.pdf — 91 KB
Loading...