Stikstofdebat: bied boeren perspectief en vergeet het klimaat niet

Milieudefensie, Greenpeace, de Natuur en Milieufederaties, SoortenNL en het Wereld Natuur Fonds hebben een brief aan leden van de Tweede Kamer gestuurd. Daarin brengen ze hun gezamenlijke standpunten voor het stikstofdebat op 23 juni 2022 onder de aandacht.

De organisaties pleiten voor een samenhangende aanpak van stikstof en klimaat. Alleen op die manier kan het stikstofbeleid perspectief bieden aan boeren.

Stikstof en klimaat hangen nauw met elkaar samen en grote vervuilende bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid om de uitstoot terug te dringen. Het is niet eerlijk als de bedrijven die profiteren van de intensieve veeteelt nu voor miljarden worden ontzien. Zij moeten de transitie betalen om zo boeren in staat te stellen om te schakelen naar duurzame landbouw. Zo stoppen we gevaarlijke klimaatverandering en redden we de natuur.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Stikstofdebat: bied boeren perspectief en vergeet het klimaat niet'
Lobbybrief stikstofdebat 23 juni 2022.pdf — 59 KB
Loading...