Oproep aan informateur: verdeel klimaatkosten eerlijk, laat zware industrie meebetalen

Milieudefensie en 10 mkb-branche organisaties trekken aan de bel: laat de zware industrie eerlijk de rekening betalen voor verlaging van de eigen CO2 uitstoot. Per brief aan informateur Hamer pleiten partijen ervoor dat het mkb niet langer opdraait voor de kosten van de vergroening van de zware industrie. Het wordt tijd dat de industrie zijn eerlijke deel bijdraagt.

Milieudefensie pleit voor rechtvaardig klimaatbeleid. Alleen als de lusten en lasten van het klimaatbeleid eerlijk worden verdeeld zal er het nodige draagvlak zijn voor het steile CO2-reductiepad dat nodig is om de opwarming te beperken tot anderhalve graad. Om dat doel te halen moet de uitstoot in 2030 in Nederland terug zijn gebracht met 65 procent ten opzichte van 1990, een enorme opgave.

Het huidige klimaatbeleid leidt tot scheefgroei. Subsidies vloeien vooral naar mensen met een hoger inkomen en grote bedrijven die voor veel uitstoot zorgen. Een grote groep mensen en mkb-bedrijven betaalt daardoor onevenredig veel, terwijl ze zelf te weinig toegang hebben tot klimaatoplossingen.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Oproep aan informateur: verdeel klimaatkosten eerlijk, laat zware industrie meebetalen'
BRF_Milieudefensie formateur CO2heffing ODE_31.05.2021_def.pdf — 136 KB
Loading...