Brief aan de heer Nijpels met een reactie op het rapport van de studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal

In deze brief gaat Milieudefensie in op het rapport van de studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal onder leiding van mevrouw Van Geest. De reactie van Milieudefensie is ook een advies aan het volgende kabinet over verstandig, klimaatrechtvaardig beleid.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Brief aan de heer Nijpels met een reactie op het rapport van de studiegroep Invulling Klimaatopgave Green Deal'
Brief_MD_Nijpels_Reactie_rapport_vanderGeest.pdf — 159 KB
Loading...