english

Leiderschap kabinet cruciaal in strijd tegen klimaatverandering

Amsterdam, 28 september 2018 - “Uit de analyses van PBL en CPB blijkt dat een ambitieus klimaatakkoord haalbaar is. Maar ook is duidelijk dat de plannen tot nu toe veel te vaag zijn. Het kabinet is nu aan zet. Dit is het uur van de waarheid voor het zelfbenoemde ‘groenste kabinet’ ooit. Om die titel waar te maken, moet nu worden doorgepakt. We roepen het kabinet op de daadkracht te tonen die past bij de urgentie van klimaatverandering.” Dat is de reactie van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties op de analyses van PBL en CPB.

49% CO2-besparing alleen haalbaar met daadkrachtige keuzes kabinet

“De analyses tonen aan dat de voorgestelde afspraken nog boterzacht zijn. Goede doorrekeningen bleken niet mogelijk: de voorstellen zijn vaak te vaag en keuzes voor concrete maatregelen en instrumenten ontbreken. Maar als het kabinet durft door te pakken, blijkt minstens 49% CO2-besparing in 2030 goed mogelijk. 55% is wat nodig is voor de Parijse klimaatdoelen en het tegengaan van ontwrichtende klimaatverandering. Haast is geboden bij ambitieus klimaatbeleid: De Nederlandse CO2-uitstoot is nog even hoog als in 1990 en de gevolgen van klimaatverandering doen zich steeds heftiger gelden. De kosten die we nu moeten maken hiervoor, wegen ruimschoots op tegen de baten van een leefbare toekomst.”

Zorgpunten

“De analyses van PBL en CPB onderschrijven onze zorgpunten bij het hoofdlijnenakkoord. Zo wordt er veel te zwaar ingezet op biomassa, terwijl die hoeveelheden niet duurzaam beschikbaar zijn. Ook laten de plannen nog ruimte voor grootschalige inzet op CO2-opslag. Dit is problematisch, want verhindert de  omslag naar echt duurzame energie. PBL geeft aan dat goed gekeken moet worden naar alternatieven voor CO2-opslag. Op het gebied van de landbouw is de ambitie laag en worden geen structurele maatregelen voorgesteld. Daarnaast is ook nog niet duidelijk wie de maatregelen gaat betalen.”

Eerlijke verdeling

“Positief is dat PBL oppert de energiebelasting te verhogen en een CO2-prijs in te voeren. Dit prijst vervuilende praktijken sneller uit de markt en stimuleert duurzame alternatieven. Het draagvlak voor de plannen is ook gebaat bij deze maatregelen: het zorgt voor een eerlijke verdeling van de kosten waar juist grote vervuilers en de industrie aan bijdragen. 10 bedrijven zijn nu verantwoordelijk voor maar liefst 50% van de Nederlandse industriële CO2-uitstoot.”

“Wij roepen minister Wiebes op om leiderschap te tonen en te kiezen voor de toekomst: met dit akkoord leggen we het Nederlandse klimaatbeleid voor de komende twaalf jaar vast en geven de richting aan naar 2050. Dat vraagt om structurele, langetermijnoplossingen die onze CO2-uitstoot zo snel mogelijk naar nul brengen.”

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...