english

Laat burgers niet toch nog opdraaien voor de klimaatrekening

VNO-NCW moet kleur bekennen, vindt Donald Pols, directeur bij Milieudefensie. De werkgeversclub lanceerde een nieuwe koers, waarin duurzaam en sociaal ondernemen centraal staat. Mooie, maar holle woorden, zo lang werkgevers lobbyen dat de overheid hun verduurzaming subsidieert met geld uit de algemene middelen.

Opinie (FD, 1 maart 2021)

Dat zit zo: Met de Opslag Duurzame Energie (ODE) haalt de overheid het geld op voor subsidies aan bedrijven die verduurzamen, of CO2-uitstoot onder de grond willen opslaan (dat gaat om miljarden). Aanvankelijk liet de overheid de helft van die subsidiepot vullen door huishoudens, later nog maar voor een derde. De rest betalen bedrijven.

De zware industrie blijft ondertussen grotendeels vrijgesteld van ODE, en daarmee de helft van het aardgasverbuik in Nederland. De rekening van verduurzaming komt vooral op het bordje van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), zo bleek uit onderzoek van Milieudefensie.

Een CO2-heffing is eerlijker: Hoe meer je uitstoot, hoe meer je betaalt en met dat geld kunnen bedrijven vergroenen. Uit vrees voor die voor-de-hand-liggende oplossing pleit de industrie nu voor afschaffing van de ODE. Het benodigde geld kan de overheid wel uit de algemene middelen halen, redeneert de werkgeversorganisatie. Maar in Nederland betalen burgers het gros van de algemene middelen.

Secretaris-Generaal Ongering van Economische Zaken en Klimaat, stelde zelfs dat we dan maar meer staatsschuld moeten maken, zo berichtte FD. Hoe is dat uit te leggen aan toekomstige generaties? “Sorry nog dat grote bedrijven zo lang ongehinderd megatonnen CO2 mochten uitstoten. En oh, kunnen jullie ervoor betalen dat ze niet nog meer vervuilen?”

Spreek de schatkist liever aan voor groene banen en woningisolatie zodat alle inwoners van Nederland profiteren. Uitgangspunt moet hoe dan ook zijn dat de vervuiler betaalt, zonder allerlei vrijstellingen. Als VNO-NCW dat onderkent, is de werkgeversorganisatie pas echt goed bezig.

Foto: Milieudefensie/Michiel Wijnbergh

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...