english

Het is een klimaatzonde om het handelsverdrag met Canada goed te keuren

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het vrijhandelsverdrag CETA met Canada. Niet doen, schrijft Freek Bersch van Milieudefensie. Het handelsverdrag met Canada goedkeuren is niets minder dan een klimaatzonde.

Opinie (volkskrant.nl, 12 februari 2020)

Nog meer olie en gas

Canada bevrijdde ons in de oorlog. Het is een democratisch en welvarend land. Maar het wordt geleid door een premier die in sprookjes gelooft. Premier Justin Trudeau wil een klimaatprins zijn. Maar hij wil ook de enorme voorraden teerzandolie en schaliegas in Canada tot de laatste druppel oppompen. Het Ceta-handelsverdrag met Canada helpt hem daarbij. Als Nederland Ceta goedkeurt, dan worden we medeplichtig aan de klimaatzondes van Trudeau.

Vorig jaar liep Trudeau mee met een klimaatdemonstratie van een half miljoen mensen. Drie weken later werd hij herkozen als premier. En op dit moment staat hij op het punt om de grootste mijn voor teerzandolie tot nu toe goed te keuren. Teerzandolie is drie keer zo klimaatvervuilend als normale ‘makkelijk winbare’ olie. Bovendien moet het oerbos van Canada gekapt worden om erbij te kunnen.

‘Er is geen land dat 173 miljard vaten olie in de grond zou vinden en het daar zou laten zitten’, zei Trudeau een paar jaar geleden over de Canadese teerzanden. En dat is gebleken. Vorig jaar kocht Trudeau met 4,5 miljard dollar belastinggeld een oude oliepijpleiding, om deze op te lappen en uit te breiden voor de export van nog meer teerzandolie naar de VS en Azië.

Het is al een klimaatzonde om nog een dag langer door te gaan met teerzandolie, laat staan om het nog eens flink uit te breiden. En het zal niet bij deze mijn blijven. Canada heeft na de VS de grootste uitbreidingsplannen ter wereld voor het oppompen van nog meer olie en gas.

Klimaatsprookjes

En dan nu de klimaatsprookjes van Trudeau. De Nederlandse klimaatuitstoot daalt. Die van Canada is nu hoger dan tien jaar geleden. Op basis van de huidige plannen zou het zelfs kunnen stijgen. Nederland en de EU willen de uitstoot in tien jaar bijna gehalveerd hebben. Trudeau vindt omstreeks 10 procent minder broeikasgas wel welletjes. Dit sprookje is heel moeilijk te geloven.

Ceta maakt het nog erger. Echte klimaatambitie, zoals een einde maken aan teerzandolie of schaliegas, kan een schending zijn van de investeerdersbescherming die bedrijven met Ceta krijgen. Voor ons wordt het moeilijker om onze economie fossielvrij te maken in sectoren waar Canadese en Amerikaanse bedrijven belangen hebben. Zoals de steenkooloverslag in Rotterdam of de gaswinning door Vermilion onder de Waddenzee.

Met Ceta kunnen die bedrijven in bij een speciaal tribunaal met besloten zittingen hun gelijk halen en worden gecompenseerd voor verliezen en zelfs het mislopen van toekomstige winst. Shell, dat succesvol ervaringen heeft met dit claimsysteen, zal er blij mee zijn. Het bedrijf heeft miljardeninvesteringen in Canadees schaliegas en teerzandolie.

Klimaatvervuiling zal door Ceta toenemen, omdat meer producten de wereld over gaan, waardoor de uitstoot door scheepvaart en luchtvaart toeneemt. Olieproducten worden goedkoper. En Canada gaat meer vlees voor ons produceren, waardoor de uitstoot van de veehouderij toeneemt.

Hoeveel de uitstoot van broeikasgassen toeneemt weten we niet. De klimaatgevolgen van het uiteindelijke verdrag zijn niet onderzocht. Dat is misschien ook niet nodig. De gevolgen zijn duidelijk. Ceta zet zowel Canada als de EU nog meer gevangen in een economie van olie en gas.

Als de Tweede Kamer voor Ceta stemt, dan helpen we Trudeau om zijn klimaatzondes voort te zetten. En mocht Canada in de toekomst toch een echte klimaatprins kiezen, dan zit hij samen met ons nog decennia vast aan dit verdrag. Als Nederland Ceta wegstemt, zal in Brussel en in boardrooms worden gevloekt. Maar iemand moet de eerste zijn, om een einde te maken aan achterhaalde handelsverdragen die ons gevangen zetten in de economie van het verleden.

Freek Bersch, campagneleider handel bij Milieudefensie

Volg Freek Bersch op twitter

Foto: Milieudefensie/Frank van Beek

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...