english

Klimaateconomie is het antwoord op deze crisis

De noodzaak om klimaatverandering te stoppen neemt dagelijks toe. Als het niet lukt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, zal de maatschappelijke en economische schade astronomisch zijn.

Opinie (Algemeen Dagblad, 4 september 2020) 

De noodzaak om klimaatverandering te stoppen neemt dagelijks toe. Als het niet lukt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, zal de maatschappelijke en economische schade astronomisch zijn.

Een veelvoud van de verwoesting die Covid-19 teweegbracht. Om de coronaschade te verzachten, werkt het kabinet aan een nationaal economisch herstelpakket voor Prinsjesdag. Een groot aantal wetenschappers en instituten benadrukten de afgelopen maanden dat er alleen sprake is van effectief crisisherstel als we fors investeren in duurzaamheid. Vijf grote Nederlandse milieuorganisaties roepen het kabinet op deze waarschuwing ter harte te nemen. Investeer in een groene economie en verspil niet langer belastinggeld aan verouderde, op fossiele energie gebaseerde sectoren.

Wereldwijd, ook bij ons, pleiten economen ervoor om de enorme bedragen die in herstelfondsen worden gestort, te laten bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering en herstel van biodiversiteit. De Nederlandsche Bank, maar ook topeconomen van ABN Amro en de Rabobank onderstrepen de economische noodzaak van die koppeling. Belastinggeld besteden aan fossiele sectoren waarvan we afscheid moeten nemen, is zonde. Dit kan beter in klimaatoplossingen en duurzame banen gestoken worden.

Steun aan KLM is een voorbeeld van hoe het niet zou moeten: miljarden euro's voor een fossiel bedrijf zonder daar groene voorwaarden aan te verbinden. Nederland kan haar economie op een verantwoorde en klimaatbestendige manier herstellen. Er zijn genoeg voorbeelden van investeringen te bedenken die de economie en het klimaat gelijktijdig ten goede komen. Isolatie van huizen blijft nu bijvoorbeeld achter, terwijl er veel energiebesparing te behalen is. Investeer grootschalig in woningisolatie en maak het financieel mogelijk voor iedereen, zodat niemand nog zal weigeren. Zowel de huishoudens als de getroffen bouwsector profiteren daar onmiddellijk van.

En hoeveel geschikte daken liggen er niet braak voor zonnepanelen? Investeer daarin, en help zo de installatiebranche weer op gang. Nu we in de toekomst meer thuis werken zijn de miljarden voor snelwegen niet meer in die mate nodig. We kunnen in plaats daarvan versneld investeren in goede fietspaden en stallingen. En laten we juist nu investeren in natuur-inclusieve kringlooplandbouw waarbij boeren met minder dieren een goede boterham verdienen. Dit is voor de samenleving en economie hét moment om de bakens te verzetten.

Prinsjesdag wordt sober, daar is geen ontkomen aan. Maar kies dan voor een klimaateconomie, met investeringen die de aanpak van de klimaatcrisis versnellen en onze natuur de ruimte geven. Zo kiezen we voor de toekomst.

Freek Kallenberg, Milieudefensie
Rob van Tilburg, Natuur & Milieu
Faiza Oulahsen, Greenpeace
WernerSchouten, De Jonge Klimaatbeweging
Annie van de Pas, Natuur-en Milieufederaties

Help ons de rechtszaak van de eeuw te winnen

Ondanks de klimaatcrisis blijft Shell doorgaan met vervuilen. Dat moet stoppen. Daarom klagen we Shell aan. In december begint onze rechtszaak. Wij nemen het op tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons met wat je kan missen. Doe je mee?

Loading...