english

Klimaatdividend voor eerlijk Omschakelen

Om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen is een evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid een belangrijke voorwaarde. Die ontbreekt nu. Wij doen daarvoor een voorstel.

  • Voer een CO2-belasting op fossiele brandstoffen in, zodat iedereen gaat betalen voor klimaatvervuiling.
  • Geef van de opbrengst €1.000,- per jaar als dividend terug aan huishoudens. Als jaarlijkse ‘klimaatbonus’, via een Wijkverbeteringsfonds dat de verduurzaming van de woningvoorraad versnelt, of als combinatie van beiden. Dat compenseert negatieve inkomenseffecten, vergroot het draagvlak en stimuleert verduurzaming.
  • Breng een ander deel van de opbrengst onder in een Groene Industriefonds. Dat helpt productiebedrijven te verduurzamen en stimuleert bedrijven die aan klimaatoplossingen werken. En het jaagt het scheppen van nieuwe groene banen aan, die verdwijnende fossiele banen moeten vervangen.

Milieudefensie roept onderzoekers, beleidsmakers en politiek op om de onderdelen van ons klimaatdividendplan in samenhang te bespreken.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Klimaatdividend voor eerlijk Omschakelen'
2018 09 05 Klimaatdividend voor Eerlijk Omschakelen.pdf — 271 KB

Wij stoppen CETA!

Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat. Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst!

Loading...