english

Klimaatdividend voor eerlijk Omschakelen

Om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen is een evenwichtige verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid een belangrijke voorwaarde. Die ontbreekt nu. Wij doen daarvoor een voorstel.

  • Voer een CO2-belasting op fossiele brandstoffen in, zodat iedereen gaat betalen voor klimaatvervuiling.
  • Geef van de opbrengst €1.000,- per jaar als dividend terug aan huishoudens. Als jaarlijkse ‘klimaatbonus’, via een Wijkverbeteringsfonds dat de verduurzaming van de woningvoorraad versnelt, of als combinatie van beiden. Dat compenseert negatieve inkomenseffecten, vergroot het draagvlak en stimuleert verduurzaming.
  • Breng een ander deel van de opbrengst onder in een Groene Industriefonds. Dat helpt productiebedrijven te verduurzamen en stimuleert bedrijven die aan klimaatoplossingen werken. En het jaagt het scheppen van nieuwe groene banen aan, die verdwijnende fossiele banen moeten vervangen.

Milieudefensie roept onderzoekers, beleidsmakers en politiek op om de onderdelen van ons klimaatdividendplan in samenhang te bespreken.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Klimaatdividend voor eerlijk Omschakelen'
2018 09 05 Klimaatdividend voor Eerlijk Omschakelen.pdf — 271 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...