english

Kies voor een handelsbeleid dat mens, milieu en democratie bovenaan zet

Handelsland Nederland staat op een kruispunt. De meeste politieke partijen van uiterst links tot uiterst rechts willen breken met handelsverdragen die geweldig zijn voor multinationals, maar waarvoor mens, milieu en democratie de prijs betalen. Alleen VVD, CDA en D66 kunnen maar niet loskomen van hun vrijhandelsgeloof. Tijd om te kiezen voor een andere koers.

gepubliceerd in het Algemeen Dagblad op 4 maart 2021

De voltallige oppositie is tegen het CETA-verdrag tussen de EU en Canada. De ChristenUnie - nodig voor een meerderheid - was ook niet enthousiast. De regering had in de EU fatsoenlijke bescherming van klimaat, dierenwelzijn en arbeidsrechten kunnen eisen. Maar ze kozen ervoor om CETA ongewijzigd door te drukken. In de Eerste Kamer dreigt nu hetzelfde te gebeuren.

 Vlees en suikerriet

De Tweede Kamer trok haar steun in voor het handelsverdrag met Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Dat verdrag betekent nog minder Amazone, meer klimaatopwarming en meer concurrentie voor Nederlandse boeren door goedkoop Zuid-Amerikaans vlees en suikerriet. Minister Kaag besloot de motie niet uit te voeren en liet de kans liggen om zich hard te maken tegen een weinig duurzaam en achterhaald handelsverdrag.

 

Het Duitse kolenbedrijf RWE eist 1,4 miljard euro compensatie van Nederland, omdat kolenstroom verboden wordt. RWE gebruikt daarvoor het Energy Charter Treaty, een verdrag met een doorgeslagen claimsysteem dat het Nederlandse recht buitenspel zet en klimaatbeleid dwarsboomt. De regering heeft er 4 jaar lang niks tegen gedaan.

 

Uitgebuit

Wereldwijd worden 14 miljoen werknemers uitgebuit onder de verantwoordelijkheid van Nederlandse bedrijven. Maar coalitie-afspraken om bedrijven te verplichten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, schoof deze regering 4 jaar lang voor zich uit. Minister Kaag nam het zelfs op voor multinationals en zei onlangs: “Ik ken alleen maar bedrijven die verantwoordelijk willen zijn.”

 

Als we iets kunnen leren van doorgeschoten wereldwijde vrijhandel, dan is het wel dat de macht van vooral westerse multinationals enorm is toegenomen. Dat gaat ten koste van de zeggenschap van burgers en hun volksvertegenwoordigers. Vooral in arme landen, maar ook in Europa. Het is de schaduwkant van een veel te 'succesvol' Europees handelsbeleid. De huidige globalisering ligt op ramkoers met het klimaat, vergroot de ongelijkheid, versterkt oneerlijke concurrentie voor werknemers, boeren en het MKB en ondermijnt verduurzaming van landbouw en economie.

Een reset van het handelsbeleid

Een reset van het handelsbeleid begint daarom met het aan banden leggen van de macht van multinationals en het centraal zetten van duurzame ontwikkeling en bescherming van mens, dier, milieu, werknemers, Midden en Kleinbedrijf (MKB), familiebedrijven in de landbouw en in de democratie. De nieuwe Tweede Kamer mag dit niet nog eens vier jaar vooruitschuiven.

 

Tuur Elzinga (FNV)

Donald Pols (Milieudefensie)

Guus Geurts (Platform Aarde Boer en Consument)

Fiona Dove (TNI)

 

Deze organisaties maken deel uit van de Handel Anders! coalitie

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...