english

Kan Nederland CETA nu tegenhouden? Ja! Maar...

Fantastisch! De Europese Commissie bijt in het stof en dat is mede dankzij het protest in Nederland. Nationale parlementen krijgen het laatste woord over CETA, het verdrag met Canada. Wij krijgen het laatste woord over CETA, als we genoeg steun vinden voor een referendum. Maar wat is dat laatste woord waard?

Europese Commissie gezwicht

Nog geen half jaar geleden was er onder critici van CETA maar weinig optimisme over de mogelijkheden om dit vervuilende, oneerlijke, fossiele verdrag te stoppen. Dat is sinds gisteren helemaal anders. Onder druk van regeringen – waaronder de Nederlandse - is de Europese Commissie gezwicht. De nationale parlementen krijgen het laatste woord over CETA. Zonder instemming van al deze parlementen, geen CETA. In principe.

Dit zijn de consequenties van het voorstel van de Europese Commissie:
1. Nationale parlementen mogen pas over CETA stemmen nadat het (voorlopig) in  werking is getreden.
2. Het gehele verdrag treedt voorlopig in werking, wat betekent dat geen enkel onderdeel van CETA wordt gezien als nationale bevoegdheid.
3. Ook als CETA door een of meerdere nationale parlementen wordt afgewezen, kunnen bedrijven nog 3 jaar lang claims indienen via het arbitragesysteem ICS. Dat is onderdeel van de afspraken over voorlopige inwerkingtreding.
4. Het is onzeker of een nationale stem tegen CETA ook het einde van het verdrag betekent. Dezelfde onduidelijke situatie kan ontstaan zoals nu bij het Associatieakkoord met Oekraïne.
5. Als nationale parlementen niet ratificeren, maar het verdrag ook niet verwerpen, dan kan de voorlopige werking eindeloos duren.

We worden nog steeds CETA ingerommeld

Duidelijk is dat de Europese Commissie nog steeds probeert om ons CETA in te rommelen. In september zijn de handelsministers aan zet. Als ze écht willen dat nationale parlementen het onvoorwaardelijke laatste woord krijgen, dan moeten ze de voorlopige inwerkingtreding verwijderen.

En in elk geval moeten de meest controversiële onderdelen niet in werking treden. Dat is met name het Investment Court System, het arbitragesysteem, via welke Canadese én (via een achterdeur in CETA) de meeste Amerikaanse bedrijven claims kunnen indienen tegen onze democratische beslissingen.

Houd onze Facebook-pagina in de gaten voor meer.

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...