english

Kamerleden krijgen ruim 150 potten vieze lucht uit heel Nederland

Bewoners uit heel Nederland zijn vanmiddag in Den Haag samen met Milieudefensie om meer dan 150 potten vol ongezonde lucht en 81.000 handtekeningen aan te bieden aan Tweede Kamerleden. Zij willen snel maatregelen voor gezonde lucht. De actie vindt plaats voorafgaand aan het overleg van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu.

In de potten hebben bewoners vervuilde lucht verzameld uit hun specifieke gemeente. Op de pot staat de plek waar de lucht verzameld is. De potten worden in grote rekken op het Plein in Den Haag voor de Tweede Kamer tentoongesteld.

Met de 81.000 handtekeningen roept Milieudefensie de Tweede Kamer op om de luchtkwaliteit te verbeteren. Nederland moet zo snel mogelijk gaan voldoen aan de richtlijnen voor gezonde lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Twaalf miljoen Nederlanders zijn afgelopen jaar blootgesteld aan fijnstofconcentraties boven de adviesnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie (20 µg/m3), meldt het RIVM. Fijnstof door verkeer veroorzaakt hart- en vaatziekten, chronische longaandoeningen zoals COPD, longkanker en vroegtijdige sterfte. Nederlanders die in de stad wonen (zo'n 40% van de bevolking) gaan gemiddeld 1,5 jaar eerder dood door luchtvervuiling.

Gezonde lucht in Nederland is mogelijk met de juiste maatregelen. Stimuleren van fietsen, openbaar vervoer en elektrische (deel)auto's, eerlijke beprijzing van vervuiling en verlaging van maximumsnelheden helpen de lucht gezond te maken. Daarnaast kan het Rijk gemeenten ondersteunen bij het verbeteren van lokale luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door autoluwe wijken en milieuzones.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...