Kabinet moet gaten energiebeleid dichten voor de klimaattop in Parijs

Schokkende cijfers vandaag in de NEV-rapportage over het Nederlandse energiebeleid. Zowel de doelen voor duurzame energie, als die voor energiebesparing worden met de huidige maatregelen bij lange na niet gehaald. Dit maakt NOS vandaag bekend. Dit terwijl de rechter onlangs nog concludeerde dat deze doelen veel te laag zijn om ons eerlijke (en wetenschappelijk onderbouwde) aandeel te leveren in de strijd tegen klimaatverandering. Nederland moet nu in een hogere versnelling vooruit – en die versnelling moet vóór de belangrijke klimaattop in Parijs aan het einde van dit jaar zijn ingezet.

Volgens de NOS blijven de doelen voor duurzame energie en energiebesparing ver achter bij de afgesproken ambities uit het Energieakkoord. In plaats van de afgesproken 14% zou in 2020 maar 11,9% schone energie opgewekt worden. Het doel voor energiebesparing zou met bijna de helft achterblijven bij de afgesproken 100 PJ.

Om de geloofwaardigheid van het Energieakkoord te behouden moeten nog dit jaar de gaten worden dichtgelopen tussen de tot nu toe genomen maatregelen en de afgesproken ambities. Bij het sluiten van het akkoord was er sprake van een half vol glas, nu blijkt er weer een slok uit genomen en is het glas nog maar een kwart vol. Dit is niet genoeg, zeker in het licht van de klimaatzaak én de klimaatonderhandelingen in Parijs eind dit jaar. Rutte kan daar als leider pas een beroep doen op andere landen om verder te springen, als hij het huis in eigen land op orde heeft. Steeds meer burgers en bedrijven laten zien zulk leiderschap van harte te steunen, ook met eigen initiatieven. Dit is de reactie van Greenpeace, Natuur en Milieu, Milieudefensie, Natuur en Milieufederaties, Wereld Natuur Fonds, de Groene Zaak, Duurzame Energie Koepel en ODE Decentraal, op de naar buiten gebrachte cijfers uit de Nationale Energie Verkenning door de NOS.

Slechts eerste stapje voor het klimaat

Om klimaatdoelen te halen is het invullen van de volledige ambitie van het Energieakkoord met concrete maatregelen slechts een eerste stap: daardoor zou de CO2-reductie van Nederland toenemen van 17% met staand beleid naar 21%. Maar dat is nog altijd niet genoeg om te voldoen aan de minstens 25% CO2-reductie die de rechter aan de Nederlandse staat oplegde.

In december gaan wij naar Parijs – ga met ons mee!

2015 is een ontzettend belangrijk jaar voor het klimaat. Terwijl wereldwijd alle hitterecords worden gebroken moeten landen in december tijdens de grote VN-klimaattop in Parijs besluiten over een nieuw klimaatakkoord. Ontzettend belangrijk, want zonder samenwerking komen we er niet. Maar dan zijn er ook koplopers nodig om het goede voorbeeld te geven. Wij willen laten zien dat Nederland vol zit met zulke koplopers – mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de strijd tegen vervuilende fossiele brandstoffen en voor een duurzame toekomst.

Wil jij ook met ons mee naar Parijs? Kijk op onze speciale pagina en meld je aan voor de fietstocht of busreizen: www.milieudefensie.nl/klimaattop-parijs

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...