Kabinet kan lagere energierekening én lagere CO2-uitstoot realiseren

Het nieuwe kabinet kan met het invoeren van een progressieve energiebelasting huishoudens een lagere energierekening bezorgen en in 2030 5,4 megaton minder CO2 uitstoten. Dat blijkt vandaag uit het Beleid Transitie Model (BTM) van Kalavasta, in opdracht van Milieudefensie.

“Met deze nieuwe energiebelasting komt het behalen van de klimaatdoelen dichterbij én gaat de energierekening voor bijna alle huishoudens omlaag. De nieuwe minister van Klimaat en Groene Groei kan een grote slag slaan en een CO2-uitstoot voorkomen die gelijk staat aan de uitstoot van 277.000 huishoudens”, vertelt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.

Direct invoeren in 2025

Volgens Milieudefensie kan de progressieve energiebelasting per 1 januari 2025 al ingevoerd worden. Hierin zit een minimum hoeveelheid energie, 500 m3 gas en 1500 kWh voor elektriciteit, waarover geen belasting betaald hoeft te worden. Bij bovengemiddeld gebruik lopen de tarieven hard op.

Uit de doorrekening van Kalavasta blijkt dat 90% van de huishoudens hierdoor in 2030 lagere energiekosten heeft dan via het beleid in het hoofdlijnenakkoord. De 20% laagste inkomens profiteren het meeste, met een lagere energierekening van 200 euro per jaar, en alleen de rijkste 10% gaan gemiddeld per jaar 400 euro meer betalen. De inkomsten voor de overheid blijven gelijk, maar de CO2-uitstoot daalt spectaculair met 5,4 megaton in 2030. Dit komt doordat er door de prijsprikkels minder gas gebruikt wordt en meer elektriciteit, wat een lagere CO2-uitstoot heeft.

Maatregel leidt tot rechtvaardig klimaatbeleid

Donald Pols: "Het nieuwe kabinet heeft aangegeven het Europese doel van 55% CO2-reductie in 2030 te respecteren, maar met het voorgenomen beleid raakt dat verder uit zicht. Daarom pleit Milieudefensie voor een progressieve energiebelasting. Het nieuwe kabinet wil lagere inkomens helpen en dit is een concrete maatregel die leidt tot rechtvaardig klimaatbeleid."

Lees hier de hele doorrekening van het Hoofdlijnenakkoord met het Beleid Transitie Model

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...