Juristen verklaren CETA in strijd met de Grondwet

CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, is in strijd met de Grondwet. Dat stelt een groep hoogleraren, advocaten en andere juristen in een brief aan de Eerste Kamer. Daar wordt binnenkort gestemd over het verdrag.

De brief is een initiatief van Wybe Douma van EU Legal en advocaat Meike Terhorst. De brief is ondertekend door meer dan 30 juristen, onder wie strafrechtadvocaat Bénédicte Ficq en hoogleraar staatsrecht Jerfi Uzman van de Universiteit van Utrecht. Milieudefensie ondersteunt de brief.

Lees hier de open brief met alle ondertekenaars

Dit zijn de belangrijkste bezwaren:

  • Het arbitragehof voor investeerders (ICS) binnen CETA is in strijd met de Grondwet. Want artikel 112 stelt dat de "berechting van geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen" uitsluitend bij de rechterlijke macht ligt. En het arbitragehof behoort niet tot de rechterlijke macht.
  • De overdracht van wetgevende bevoegdheden aan zogenaamde CETA-werkgroepen (bestaande uit ambtenaren die zonder parlementaire controle normen en procedures kunnen wijzigen, ook na invoering van het verdrag) is in strijd met de Grondwet. Artikel 81 bepaalt dat "de vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk".
  • Omdat het verdrag in strijd is met de Grondwet kan CETA alleen worden goedgekeurd bij tweederdemeerderheid door het Nederlandse parlement. 


Te veel rechten voor bedrijven

"Deze brief is een niet te negeren signaal voor de Eerste Kamer. Mensen die dagelijks te maken hebben met de theorie en praktijk van het recht, waarschuwen dat met CETA teveel rechten aan bedrijven worden gegeven", zegt directeur Donald Pols van Milieudefensie.

"De beslissende stem ligt nu bij de PvdA-fractie. Het zou onbegrijpelijk zijn als de PvdA voor stemt en zo de macht van multinationals verder vergroot, ten koste van klimaat, dierenwelzijn en werknemers."

Roep nu de PvdA op tegen CETA te stemmen

CETA is rampzalig voor de energietransitie

Ons land heeft nu al grote moeite om de internationale klimaatdoelen te halen. CETA maakt dit alleen maar moeilijker. Canadese bedrijven krijgen via CETA de mogelijkheid enorme schadeclaims in te dienen tegen Nederlandse klimaatmaatregelen.

“De energietransitie wordt zo nog moeilijker en duurder. Verder zijn klimaatbepalingen in CETA niet juridisch afdwingbaar. De balans tussen economie en klimaat ontbreekt daardoor in CETA”, stelt mede-initiatiefnemer van de brief Wybe Douma.

Geef tegengas: stuur Shell een sms

Shell moet van de rechter zijn uitstoot met 45% verminderen in 2030. Toch wil Shell vanaf 2024 boren naar gas onder de Wadden. Samen met de Waddenvereniging roepen wij Shell op het unieke waddengebied te beschermen. Doe je mee?

Loading...