english

Reactie op wetsvoorstel Wijziging Wet Milieubeheer

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de invoering voor van het transportgedeelte van de Europese herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED2). Dit maakt de uitwerking van het Klimaatakkoord mogelijk, inclusief de kaders van de RED2. Op 4 februari 2020 stuurde Milieudefensie een reactie op de internetconsultatie om het volgende onder de aandacht te brengen:

  1. Voeder- en voedselbrandstoffen: de remedie is erger dan de kwaal.
  2. De kamer wil af van voeder- en voedselbrandstoffen.
  3. Voeder- en voedselbrandstoffen tellen niet mee voor het halen van het verplichte Europese doel.
  4. Europa laat het uitsluiten van voeder- en voedselbrandstoffen uitdrukkelijk toe.
  5. Soja-olie en palmvetzuurdestillaat (PFAD) moet gelijk behandeld worden als palmolie. 
  6. Dezelfde duurzaamheidseisen en maximumgrenzen moeten gelden voor alle biobrandstoffen.
  7. Sturing op CO2-uitstoot moet rekening houden met ILUC-emissies. 
  8. Voorzichtigheid en realisme is geboden inzake 'geavanceerde' biobrandstoffen.
Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Reactie op wetsvoorstel Wijziging Wet Milieubeheer'
Internetconsultatie wet milieubeheer - Files - Nextcloud.pdf — 6407 KB

Zorg voor elkaar en de toekomst

Het gaat nu maar om 1 ding: het oplossen van de coronacrisis. Samen kunnen we deze crisis aan. Toch is het verstandig om ook alvast vooruit te kijken: naar de economische crisis en de klimaatcrisis. Want hoe willen we verder? Door nu naar de toekomst te kijken, komen we hier samen beter uit.

Loading...