english

Onderzoek: internationale oplossingen voor schade door bosbranden

In opdracht van Milieudefensie en zusterorganisaties WALHI (Indonesië) en SAM (Maleisië) heeft de Universiteit Utrecht (UU) onderzoek gedaan naar de gevolgen van bosbranden in Zuidoost-Azië voor mens en milieu. De bevindingen en internationale oplossingen zijn gepubliceerd in 3 memo's.

De eerste memo gaat over regionale rechtsmiddelen en belangenbehartiging en richt zich onder meer op de "Agreement on Transboundary Haze Pollution" van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN).
> Lees de memo Regional Avenues of Advocacy and Redress
 
De tweede memo onderzoekt de verschillende VN-systemen op het gebied van rechtsmiddelen en belangenbehartiging.
> Lees de memo UN Based Avenues of Advocacy and Redress

Samen met het aantal palmolieplantages piekte het aantal bosbranden in Indonesië en Maleisië in de afgelopen jaren. Dat heeft allerlei negatieve gevolgen voor het milieu, maar ook voor mensen in de regio. De enorme luchtvervuiling door verbranding van veen en bomen raakt hun gezondheid en leefomgeving, waarmee mensenrechten worden geschonden.

De derde memo focust op het Klimaatverdrag, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) van de VN.
> Lees de memo Other International Avenues

In bijgaande samenvatting staan de belangrijkste opties voor toegang tot recht en herstel met aanbevelingen voor maatschappelijke organisaties en getroffen gemeenschappen.

Download publicatie
Executive Summary - Forest Fires and Transboundary Haze.pdf — 326 KB

Veelgestelde vragen over de Klimaatcrisis-oproep

Lees meer over onze campagne. Wat is de Klimaatcrisis-oproep? Wat willen we ermee bereiken? Waarom richten we ons op minister Jetten? En hoe kan jij helpen?

Loading...