english

Informatieblad: Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder

De luchtkwaliteit is in veel steden in Nederland nog niet goed en ongezond. Het verkeer heeft het grootste aandeel in die vervuiling. Om de lucht voor iedereen gezonder te maken, is de invoer van een milieuzone een effectieve maatregel. Een milieuzone pakt de grootste vervuilers het eerst aan. De meest vervuilende voertuigen mogen de binnenstad niet meer in. Milieudefensie pleit voor het uitbreiden en aanscherpen van milieuzones in de steden. In dit informatieblad lees je meer over nut en noodzaak van strenge milieuzones.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Informatieblad: Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder'
Informatieblad Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder.pdf — 401 KB

Wij stoppen CETA!

Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat. Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst!

Loading...