english

Informatieblad: Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder

De luchtkwaliteit is in veel steden in Nederland nog niet goed en ongezond. Het verkeer heeft het grootste aandeel in die vervuiling. Om de lucht voor iedereen gezonder te maken, is de invoer van een milieuzone een effectieve maatregel. Een milieuzone pakt de grootste vervuilers het eerst aan. De meest vervuilende voertuigen mogen de binnenstad niet meer in. Milieudefensie pleit voor het uitbreiden en aanscherpen van milieuzones in de steden. In dit informatieblad lees je meer over nut en noodzaak van strenge milieuzones.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Informatieblad: Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder'
Informatieblad Milieuzones maken de lucht in de stad gezonder.pdf — 401 KB

Operatie Klimaat

De aarde warmt steeds sneller op. Toch is het nog niet te laat. Als we het samen doen, kunnen we klimaatverandering stoppen. Alleen: is jou ooit iets gevraagd door de plannenmakers in Den Haag? Daar brengen wij verandering in met Operatie Klimaat. Doe je mee? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen.

Loading...