english

Honderdste gemeente verklaart zich deze week schaliegasvrij

Naar verwachting zal deze week de honderdste gemeente in Nederland zich officieel schaliegasvrij verklaren. Toen Milieudefensie ruim een jaar geleden begon met inventariseren, stond de teller op 26. Op maandag 11 november staat Milieudefensie samen met bestuurders van schaliegasvrije dorpen en steden uit het hele land op het Plein in Den Haag, om daar voorafgaan aan een debat over schaliegas nogmaals aan de Kamer duidelijk te maken dat zij geen schalieboortorens in Nederland willen.

Hoewel het moratorium op schaliegaswinning op 18 september van dit jaar werd verlengd, betekent dat niet dat het gevaar geweken is. Minister Kamp heeft het besluit daarover slechts uitgesteld in afwachting van een structuurvisie waarin bepaald wordt wat de meest geschikt locatie is voor (proef)boringen. Juriste Bondine Kloostra, een van de sprekers op de hoorzitting over schaliegas in de Tweede Kamer, vorige maand, stuurde op 21 oktober een notitie (1) naar de Tweede Kamer waarin zij erop wijst dat zo'n structuurvisie in feite een keuze vóór schaliegas betekent.

Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie: “Kloostra legt in die notitie uit dat een structuurvisie niet een instrument is aan de hand waarvan de vraag kan worden beantwoord óf schaliegas in Nederland kan worden toegestaan. Zo'n structuurvisie is bedoeld om te bepalen wáár het winnen van schaliegas ruimtelijk kan worden ingepast en behelst dus impliciet het besluit dat er hoe dan ook geboord zal worden. Dat is natuurlijk heel vreemd, want die discussie is nog helemaal niet gevoerd.” Kloostra legt in haar notitie ook uit dat een structuurvisie kan worden gebruikt om gemeenten te dwingen schaliegasboringen toe te staan op hun gemeentegrond.

Om die reden besluiten steeds meer gemeenten om zich alvast duidelijk uit te spreken tegen boringen binnen hun grenzen. Dat zijn er nu 98. Deze week wordt in drie gemeenten gestemd over een schaliegasvrijverklaring; vanavond in Deurne en Hof van Twente, morgenavond in Roosendaal. De gemeenteraden van Hof van Twente en Roosendaal zullen vrijwel zeker instemmen omdat de moties door een meerderheid van de raadsleden zijn ingediend. Daarmee komt de de teller op honderd te staan. Het aantal schaliegasvrije gemeenten is daarmee binnen een jaar verviervoudigd. Ook zijn er inmiddels zeven schaliegasvrije provincies.

Kamerdebat schaliegas over intrekken boorvergunningen

Maandag 11 november debatteert de Tweede Kamer tijdens het wetgevingsoverleg Energie over schaliegas. Daarbij wordt onder andere gesproken over het intrekken van de opsporingsvergunningen van boorbedrijf Cuadrilla in Noord-Brabant en Flevoland. De Partij voor de Dieren heeft hiertoe een motie ingediend (2). In de huidige vergunningen van Cuadrilla is opgenomen dat binnen drie jaar een proefboring moet plaatsvinden. Dat is niet gebeurd, wat Minister Kamp de mogelijkheid biedt om de vergunningen in te trekken (3). Vooralsnog is de minister dat niet van plan, blijkt uit zijn reactie op kamervragen en eerdere oproepen van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder (4).

Milieudefensie voert daarom voorafgaand aan het debat op 11 november samen met bestuurders en inwoners van Haaren, Boxtel, Noordoostpolder en andere schaliegasvrije gemeenten actie op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag. Onder het genot van een kop schaliegasvrije aardappelsoep uit Noordoostpolder krijgen de kamerleden dan nogmaals te horen dat Nederlandse gemeenten en provincies niet zitten te wachten op schaliegasboringen en dat zij liever inzetten op de ontwikkeling van duurzame energie, zonder overlast en milieuvervuiling.

Noten:

(1) Inbreng Ronde Tafel schaliegaswinning

(2) https://www.partijvoordedieren.nl

(3) Cuadrilla volgt niet het in de vergunning opgestelde werkprogramma (artikel 4) waarin is overeengekomen dat voor 25 november 2012 een proefboring zal plaatsvinden. Cuadrilla handelt hiermee niet 'overeenkomstig de vergunning' (artikel 21 lid d van de Mijnbouwwet), wat de minister de mogelijkheid geeft de vergunning in te trekken.

(4) http://www.rijksoverheid.nl

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...