Hoera! Gaskraan verder dicht door uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft minister Kamp en de NAM flink op de vingers getikt. De Raad heeft het gaswinningsbesluit van minister Kamp voor 2015 vernietigd en dwingt de NAM de gaswinning verder terug te dringen. In een voorlopige voorziening bepaalt de Raad van State dat de gaswinning van 33 miljard m3 naar 27 miljard m3 moet worden teruggebracht.

Dit is een volgende overwinning voor de inwoners van Groningen. Kamp moet zijn huiswerk overdoen en de NAM moet de kraan verder dichtdraaien. Maar, 27 miljard m3 is natuurlijk nog steeds ver boven het veilige winningsniveau. Wij roepen de minister op de graskraan volledig dicht te draaien. Alleen op die manier kan de veiligheid van de inwoners van Groningen worden gegarandeerd. We moeten sowieso af van fossiele brandstoffen dus laten we daar snel werk van maken.

Wij rekenen erop dat de minister de uitspraak van de Raad van State serieus neemt en in zijn nieuwe winningsbesluit, dat eind van dit jaar genomen wordt, de gaswinning nog veel verder terug brengt. Zo niet, dan zullen wij ook het nieuwe winningsbesluit weer aanvechten. De gaswinning in Groningen moet stoppen, Nederland moet eindelijk eens serieus werk gaan maken van duurzame energie.

De uitspraak van de Raad van State gaat over het gaswinningsjaar 2015. De vernietiging van het gasbesluit over dit jaar heeft weinig directe gevolgen omdat het jaar al grotendeels voorbij is en de NAM al die tijd gas heeft kunnen winnen onder het oude besluit. Tot en met oktober 2015 heeft de NAM al 23,7 miljard m3 gewonnen.

Milieudefensie vocht het gaswinningsbesluit over 2015 aan, samen met de Groningse burgers en De Groninger Bodem Beweging (GBB), de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging. Minister Kamp gaf de NAM in dat besluit toestemming om veel meer gas te winnen dan het veilig geachte winningsniveau. Volgens een advies uit 2013 van het Staatstoezicht op de Mijnen moet de gaswinning teruggebracht worden naar 12 miljard m3 per jaar om de veiligheid in Groningen te garanderen. Dit staat in schril contrast tot het voor 2015 en 2016 vastgestelde gaswinningsniveau van 33 miljard m3. Er zijn ook wetenschappers die aangeven dat de gaswinning uit het Groningenveld helemaal moet stoppen om alle risico’s uit te sluiten

Stuur een kaartje naar Shell

Shell maakt plannen om naar olie en gas te boren op meer dan 750 plekken wereldwijd: van de Waddenzee tot Argentinië. Daarmee laat Shell zien het vonnis van de klimaatzaak niet serieus te nemen. Geef tegengas en stuur de bestuursleden van Shell een kaartje.

Loading...