Hoe we Malmstrom ontvingen in het TTIP-vrije Amsterdam

De ontvangst van Eurocommissaris Malmström in Amsterdam begon vanochtend vroeg op de gemeentegrens met een nieuw verkeersbord: "Amsterdam. TTIP-free zone". Daarna -omdat alleen genodigden welkom waren op Malmström's discussiebijeenkomst- stonden we buiten de deur klaar om haar in ontvangst te nemen. Helaas, ze wendde zich van ons af en liep door. Binnen maakten de afgevaardigden van de Stop TTIP-beweging duidelijk dat de onderhandelingen wat ons betreft zo snel mogelijk moeten worden beëindigt. Foto's van Marten van Dijl.

Februari 2016 - Vondelpark Amsterdam

's Ochtends vroeg om half zeven regelden we deze verwelkoming bij de gemeentegrens.

Februari 2016 - Vondelpark Amsterdam

Voor de deur van Malmström's discussiebijeenkomst voor genodigden, zaten we klaar voor een goed gesprek over TTIP met Malmström.

Februari 2016 - Vondelpark Amsterdam

We wilden graag dat Malmström ook het gesprek zou aan gaan met gewone mensen.

Februari 2016 - Vondelpark Amsterdam

Met ruim 30 mensen (niet allemaal op de foto) zaten we te wachten op Malmström.

Februari 2016 - Vondelpark Amsterdam

Verslaggevers van radio, tv en geschreven pers waren ook aanwezig.

Februari 2016 - Vondelpark Amsterdam

Daar was Malmström dan eindelijk. Maar ze had geen zin om met activisten te praten. Ze ging snel naar binnen.

Februari 2016 - Vondelpark Amsterdam

Februari 2016 - Vondelpark Amsterdam

De Amsterdamse wethouder Ollongren kwam wel langs en nam dit bord in ontvangst. Raadsleden van de SP en GroenLinks kregen de kleinere uitvoering.

Februari 2016   Februari 2016

Binnen ging de discussie er fel aan toe. Onze campagneleider Geert Ritsema was één van de genodigden en stelde kritische vragen.

Februari 2016

Voor iedereen die de stad inrijdt mag het duidelijk zijn. TTIP komt Amsterdam niet in. Hopelijk blijft het bord nog lang hangen.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...