english

Heerenveen kan ruim 3.300 woningen relatief goedkoop gasvrij maken

Ruim 3.300 huizen in Heerenveen kunnen relatief goedkoop van het gas af. Maar voor het overgrote deel van de woningen zijn investeringen nodig die lang niet iedereen kan betalen. Dat blijkt uit onderzoek dat Milieudefensie heeft laten doen. “Steeds meer mensen in Heerenveen zijn klaar met de gaswinning in hun achtertuin. Het is zaak dat de nieuwe gemeenteraad alle kansen grijpt om snel de gasverslaving aan te pakken”, zegt Evert Hassink, campagneleider energie van Milieudefensie. Hij adviseert inwoners om het nieuwe gemeentebestuur flink achter de broek te zitten.

Nederland moet van het gas af voor het klimaat en voor de inwoners van het aardbevingsgebied. Het kabinet wil dat alle gemeenten in Nederland uiterlijk in 2021 een plan hebben om de gaskraan te sluiten. “Heerenveen moet daar niet mee wachten, maar aan de slag”, zegt Hassink. “De kansen liggen voor het grijpen. Huurders, huiseigenaren en middenstanders moeten snel weten waar ze aan toe zijn en zij moeten kunnen meepraten over dat plan.”

Zonneboilers en airco’s

In Heerenveen staan fabrieken met veel restwarmte waar met een warmtenet woningen op aangesloten kunnen worden. In de wijk De Akkers lenen 500 woningen zich volgens de onderzoekers goed voor het aanleggen van een collectief warmtenet dat wordt gevoed met warmte uit de diepe bodem, in vaktermen aardwarmte. In totaal 2.880 woningen in Heerenveen kunnen collectief worden verwarmd met een netwerk voor opgeslagen warmte afkomstig van bijvoorbeeld airco’s en zonneboilers. De vakterm voor deze relatief goedkope oplossing is warmte-koude-opslag. Deze oplossingen zijn hard nodig, want met alleen zonne- en windenergie is het Groninger gas niet te vervangen.

Financiële problemen

Maar uit het onderzoek blijkt dat het voor het merendeel van de woningen in Heerenveen voor verwarming een stuk lastiger en duurder wordt om de gaskraan te sluiten. Voor 15.370 woningen is isolatie en elektrische verwarming met een warmtepomp de beste optie. Dat kost al snel 18.000 euro per woning. Vaak kan dat wel worden gecombineerd met zonnepanelen. Mensen met een kleine beurs in slecht geïsoleerde huizen kunnen daardoor in de problemen komen. Hassink: “Ook hierom is het belangrijk dat de gemeente snel laat weten waar huiseigenaren aan toe zijn, helpt met het beschikbaar stellen van technisch advies en laat weten welke subsidies nu al beschikbaar zijn."

Den Haag

Gemeenten kunnen die financiële problemen niet alleen oplossen. Er is meer geld nodig voor ondersteuning van huishoudens en grote, vervuilende bedrijven moeten daar meer aan bijdragen. Den Haag moet gemeenten daarbij financieel bij helpen.

Zelf kijken naar uw wijk

Wie zelf wil kijken naar de meest voor de hand liggende oplossingen kan tot op wijkniveau kijken op de gedetailleerde kaart die Milieudefensie heeft laten maken voor heel Nederland. Deze is te raadplegen op internet: http://bit.ly/alternatief-aardgas-nl

Gaswinning bij Heerenveen

In Langezwaag vlak buiten de bebouwde kom ligt een van de ruim 175 kleine gasvelden van Nederland. Op dit moment wordt daar gas gewonnen door Vermillion.

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...