Grootschalig protest tegen vee-industrie

Amsterdam, 25 augustus, 2015 - Tijdens een manifestatie op zaterdag 29 augustus gaan mensen die zich zorgen maken over de vee-industrie op het Malieveld in Den Haag samen het woord MEGAzat vormen. Vanuit hoogwerkers zal de totstandkoming van het woord te volgen zijn voor pers. De demonstratie vindt in Den Haag plaats om de politiek te laten zien dat burgers een beleid eisen dat verdergaande industrialisering van de veehouderij stopt om schade aan natuur, milieu en klimaat te stoppen.

Nederland telt 120 miljoen landbouwdieren. Nergens houden we meer dieren per hectare landbouwgrond dan in Nederland. Vele van deze dieren staan in megastallen, kunnen niet wroeten en zien vrijwel geen daglicht. De Nederlandse vee-industrie veroorzaakt een mestoverschot, luchtvervuiling, stank en antibioticaresistentie. Daarnaast legt de grootschalige teelt van veevoer beslag op landbouwgrond en is de sojateelt in Zuid Amerika verantwoordelijk voor massale ontbossing, uitputting van de bodem en vervuiling door landbouwgif en landroof. “Deze manier van veeteelt heeft weinig te maken met landbouw en het wordt alleen maar erger. De huidige schaalvergroting in de melkveehouderij toont aan dat koeien de varkens en kippen achterna gaan”, zegt Jacomijn Pluimers, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie. “Koeien verdwijnen uit de wei in megastallen en de maatschappelijke onrust groeit,” aldus Pluimers.
 
Behalve dat de actievoerder het woord MEGAzat vormen spreken op het grote podium een voormalig GGD arts over de gezondheidseffecten van de veehouderij, een wetenschapper vertelt over de milieuproblemen en Nicoline Smalbraak, filosoof en ex-bewoner van het TV programma Utopia geeft haar beschouwing op de vee-industrie. Na de presentaties geven Rik Grashoff (Tweede Kamerlid voor GroenLinks) en Christine Teunissen (Eerste Kamerlid voor Partij voor de Dieren) hun reacties.

MEGAzat is een samenwerking tussen Milieudefensie en 'We zijn het MEGAzat'.

Wat: We zijn het MEGAzat! manifestatie
Waar: Malieveld Den Haag
Wanneer: 29 augustus / 13 uur – 16 uur

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...