english

Groningen gedenkt aardbeving met koffers en kerkklokken

Woensdag 16 augustus wordt in Huizinge de door gaswinning veroorzaakte aardbeving van 3,6 op de schaal van Richter uit 2012 herdacht. Met een ‘koffertocht’ en het luiden van de klokken wordt stilgestaan bij de beving die vijf jaar geleden genadeloos liet zien wat de gevolgen zijn van de gaswinning.

De organisatoren stellen dat de regering vijf jaar na dato nog steeds het produceren van gas voorrang geeft boven de veiligheid en leefbaarheid van Groningen.Woensdagavond lopen gedupeerden en sympathisanten met koffers en verhuisdozen in een stille tocht naar een eeuwenoude, gestutte boerderij in Huizinge, het epicentrum van de beving. De tocht staat stil bij de gevolgen en de impact van deze beving en de bevingen die daarop volgden. Om 22:30 uur, het tijdstip van ‘de Grote klap’, luiden daar de kerkklokken. Kerken elders zullen om 20.00 vijf minuten luiden als openingsakkoord van de herdenking.  

Protest tegen kaalslag

De actie is een protest tegen de manier waarop met mensen wordt omgegaan en het voortzetten van de gaswinning, de veroorzaker van kaalslag en verruïnering van het Groningse platteland met haar prachtig oude gebouwen en monumenten. Al bijna zestig panden zijn inmiddels afgebroken, diverse huizen staan leeg en duizenden woningen moeten worden gesloopt of versterkt. De koffers en verhuisdozen staan symbool voor het gevoel van ontheemding dat veel Groningers hebben.

Het einde is nog niet in zicht

Ondanks alle beloftes na 2012 hebben mensen dagelijks last van de gevolgen van de gaswinning. Initiatiefneemster Elke Meiborg van actiegroep Van Graan Naar Banaan: ‘Na vijf jaar frustratie, verdriet en woede, is het einde nog lang niet in zicht. Ons wacht sloop, vernieling of verhuizing, terwijl de gaswinning gewoon doorgaat.’

De koffertocht is een initiatief van de actiegroep Van Graan Naar Banaan, ondersteund door Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, Platform Kerk en Aardbeving, Houd Groningen Overeind en het Groninger Gasberaad.

Solidariteit: posters voor voordeuren of ramen en kerkklokken

Mensen kunnen hun solidariteit ook betuigen door een speciaal voor deze actie gemaakte poster voor hun raam te hangen. Kerken in heel Nederland zijn opgeroepen om om 20.00 uur vijf minuten de klokken te luiden.

Koffertocht

De deelnemers aan de koffertocht wandelen vanaf twee verzamelplekken naar Plaats Melkema, een prachtige oude boerderij op de Smedemaweg 3, aan de rand van Huizinge:
– De grote parkeerplaats tegenover Ewsum (Oosterburen 1, Middelstum) vertrek wandelaars: 21:15 u
– De carpoolplaats op de Delleweg (bij de Eemshavenweg, afslag Middelstum) vertrek wandelaars: 21:30 u

Programma bij Plaats Melkema (Smedemaweg 3, Huizinge)

Voordracht van een gedicht van Anne Vegter, voordracht van een ‘litanie’, muziek van een trompettist.
Om 22:30 uur luiden de kerkklokken in Huizinge. Daarna verlaten de deelnemers met hun koffers en dozen in stilte het dorp.

 

 

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...