Gasdebat: Kamer fluit NAM niet terug

Op donderdag 15 september waren de stemmingen in de Tweede Kamer over het gasbesluit. De motie om het besluit voor één jaar vast te leggen in plaats van vijf jaar, heeft het niet gehaald. Nu staan Groningers vijf jaar buitenspel: vijf jaar geen inspraak. De Kamer heeft de NAM niet teruggefloten, dus gaan Groningers dat zelf doen op 24 september in Assen.

In het gasbesluit staat hoeveel gas de NAM mag winnen in Groningen. Die hoeveelheid wordt nu vastgelegd op 24 miljard kuub per jaar. Dat is wat Milieudefensie betreft sowieso te hoog, omdat 21 miljard kuub genoeg is voor de leveringszekerheid. Voor de veiligheid moet de gaskraan natuurlijk helemaal dicht. Het gasbesluit geldt voor vijf jaar en niet voor maar één jaar, waar de oppositiepartijen voor pleitten.

Vrijbrief voor de NAM

Milieudefensie vindt het onbegrijpelijk dat de de NAM een vrijbrief krijgt om de komende vijf jaar door te gaan met de gaswinning. En dat zonder dat er een helder afbouwplan is om de gaswinning zo snel mogelijk helemaal te stoppen. Dit is noodzakelijk voor de veiligheid van de Groningers en voor het klimaat.

Geen inspraak

Zowel Groningers als gemeenten en provincie staan de komende vijf jaar buitenspel en hebben geen enkele inspraak meer. Zelfs niet tijdens de jaarlijkse evaluatie waar wel een kamermeerderheid voor is. Het is absurd om Groningers, die direct geraakt zijn door de gaswinning, totaal geen zeggenschap te geven.

Het is een gemiste kans dat de Tweede Kamer pas over een jaar weer kijkt naar de gaswinning. Ondertussen kan de NAM ongestoord doorgaan met de gaswinning. Er is nu een afbouwplan nodig als de gaskraan voor 2030 dicht moet zijn.

Vinger in de pap

Toch is er ook goed nieuws voor Groningers. De NAM komt op grotere afstand te staan als het gaat over de schadeafhandeling en de bevoegdheden van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) worden uitgebreid. De NAM heeft namelijk nog steeds een te grote invloed en hierdoor worden schades niet juist afgehandeld.

Tijd voor actie

Milieudefensie moet helaas concluderen dat de politiek de NAM niet heeft teruggefloten. Daarom gaan Groningers en mensen uit het hele land dat zelf doen. Op 24 september laten we het hoofdkantoor van de NAM in Assen beven. Kom met honderden anderen springen tot het beeft en geef de NAM een koekje van eigen deeg. Bekijk het Facebook Evenement: Laat de NAM beven.

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...