Gaat minister Sigrid Kaag door met foute handelsverdragen

Het kabinet zet in op eerlijke vrijhandel, schrijven de coalitiepartijen in het regeerakkoord. Wat dat betekent voor TTIP, CETA en andere verdragen, zeggen ze er niet bij. Vandaag wordt Sigrid Kaag benoemd als nieuwe minister van Buitenlandse handel, dus veel zal van haar afhangen.

Wat ons betreft zijn dit de uitdagingen voor minister Kaag voor een duurzame en eerlijke handelsagenda

Een échte reset van de handelsagenda.

Haar voorganger Ploumen introduceerde de handelsreset. Mede dankzij haar zijn er kleine verbeteringen gekomen. Maar we hebben een echte koerswijziging nodig naar duurzame en eerlijke handel en juist handelsland Nederland kan daarin vooroplopen.

Stuur het CETA-verdrag met Canada terug naar de onderhandelingstafel.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. CETA opent de grenzen voor meer klimaatvervuilende teerzandolie, meer megastallen en kiloknallers en miljardenclaims van Canadese én Amerikaanse bedrijven. En dat terwijl we er economisch nauwelijks op vooruit gaan. Pas na 7 jaar voelen Nederlanders de winst in hun portemonnee. Dan kunnen ze namelijk 1  keer per 6 weken een extra cappuccino kopen. Voor dat kopje koffie is dan wel een hele hoge prijs betaald.

 

6ce6531b-a28c-4ed2-9a52-887f15a1d2d9.jpeg

Het is tijd voor een kritische evaluatie van 50 jaar investeringsbescherming en ISDS.

ISDS is een soort prive rechtbank waar investeerders terecht kunnen als ze zich benadeeld voelen in hun winst. Bijvoorbeeld wanneer een overheid beschermende milieumaatregelen neemt waardoor een vervuilende multinational in haar vrijheid wordt beperkt. Het eerste investeringsverdrag sloten we met Indonesië in 1968. Daarna volgden er nog 89. Deze 90 Nederlandse investeringsverdragen hebben geleid tot miljardenclaims, een rem op verduurzaming in aangeklaagde landen en misbruik van deze bescherming door bedrijven met slechts een postbus in Nederland. Wij vinden dan ook dat er kritisch moet worden gekeken naar ISDS.

Teken tegen een prive rechtbank voor investeerders

Over twee weken kunnen we al zien of de nieuwe regering zich daadwerkelijk inzet voor eerlijke handel. De Europese Commissie wil namelijk een aparte rechtbank oprichten waar buitenlandse investeerders claims kunnen neerleggen, als ze zich benadeeld voelen door onze overheid. Deze  rechtbank dient puur en alleen de belangen van buitenlandse investeerders en laat ons milieu en onze burgers onbeschermd achter. De minister kan hier nog een stokje voor steken. Teken nu onze petitie tegen dit MIC aan minister Kaag. Wordt Sigrid Kaag een minister van de grote bedrijven en foute handel of kiest ze voor een handelsagenda die in dienst staat van mens en milieu? Als het dat laatste wordt, dan staan wij aan haar zijde. Zo niet, dan vindt ze ons op haar pad.

 

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...