english

Fakkeltocht Groningen uit protest tegen gasbesluit Kamp, gaswinning moet veel verder omlaag

Een groot aantal Groningse actiegroepen, burgerinitiatieven en milieuorganisaties houdt woensdagavond 17 december een grote fakkeltocht door het centrum van Groningen stad – een manifestatie die samenvalt met het bezoek van minister Kamp aan Groningen, waar hij onder andere op het provinciehuis met bestuurders zal spreken.

De fakkeltocht is een protest tegen het gasbesluit dat de minister gisteravond in Den Haag bekendmaakte. Toen bleek dat Kamp de winning met slechts 7 procent wil verlagen tot 39,4 kubieke meter per jaar - veel minder dan de maximaal 30 miljard kubieke meter waar de mensen in Groningen toe oproepen, en veel minder dan wat veilig en verstandig is. Milieudefensie roept mensen uit heel Nederland op de Groningers te steunen - en mee te lopen in de fakkeltocht. Wij komen zelf met een grote touringbus en pikken sympathisanten op in Amsterdam, Utrecht en Emmeloord, waar onder andere mensen uit het verzet tegen schaliegas zich zullen aansluiten.

De holle beloftes van Kamp zijn niet alleen volstrekt onvoldoende om de veiligheid in het gebied te garanderen, ze negeren ook glashard de gevoelens van onrust onder de Groningers. De verlaging van slechts 7 procent, betekent dat het kabinet geen serieus werk wil maken van gasbesparing – iets dat wij hoe dan ook zullen moeten doen, om internationaal afgesproken klimaatdoelen te halen, uitputting van energievoorraden tegen te gaan, en om ervoor te zorgen dat wij uiteindelijk onafhankelijk worden van fossiele energie. Momenteel wordt een zeer groot deel van het Groningse gas simpelweg verspild, aan slordige consumptie in bijvoorbeeld slecht geïsoleerde huizen en door export.

Loop mee met de fakkeltocht, kom naar de Grote Markt in Groningen!

De organisaties roepen iedereen op om woensdagavond 17 december 18:30 te verzamelen op de Grote Markt in Groningen, vanaf waar om 19:00 de fakkeloptocht door de stad naar het provinciehuis zal lopen. Daar zullen diverse sprekers een toespraak houden en zal er soep met brood, koffie en thee worden uitgedeeld.

Gaswinning niet ver genoeg teruggeschroefd

Begin 2014 stemde minister Kamp in met het gaswinningsplan van de NAM om de komende jaren rond de 40 miljard m3 aardgas per jaar te winnen uit het Slochterenveld. Daarmee negeerde de minister het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning veel verder terug te dringen om het risico op aardbevingen te verminderen. De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en de Groningse Milieufederatie dienden in april 2014 een kritische zienswijze in tegen dit besluit, evenals vele bewoners op persoonlijke titel.

Eerste stap: gaswinning maximaal 30 miljard m3

De organisaties die deelnemen aan de fakkeloptocht eisen van minister Kamp dat hij zijn besluit van begin dit jaar herziet en als eerste stap Shell en ExxonMobil, de eigenaren van de NAM, dwingt om in 2015 niet meer dan 30 miljard m3 gas te winnen. Ook de daaropvolgende jaren dient de gaswinning daadkrachtig verminderd te worden. Dit om de kans op schade en ongelukken door aardbevingen zoveel mogelijk te minimaliseren. Daarnaast is zuinig omspringen met de bestaande aardgasvoorraden ook een slimme keuze met het oog op de energietransitie naar duurzame energie.

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...