english

Exportbeleid is blinde vlek van Nederlands klimaatbeleid

Nederland staat op het punt om een enorm gasproject in Mozambique te steunen. De Tweede Kamer debatteert hier donderdag over. Ons land is een van de grootste sponsors van wereldwijde olie- en gasprojecten via de exportkredietverzekeringen van staatsverzekeraar Atradius DSB. Met ons belastinggeld steunt Atradius de bouw van een oliehaven in Oman, pijpleidingen in Brazilië en een terminal voor vloeibaar gas in Mozambique.

Opinie (FD, 17 november 2020)

Ruim 50% van alle Nederlandse exportkredietsteun is voor olie- of gasprojecten. Slechts 2% gaat naar hernieuwbare energie. Dit is in strijd met de internationale klimaatafspraken, maar ook economisch kortzichtig. Exportkredietverzekeringen dekken de risico's voor fossiele projecten veel beter af dan voor hernieuwbaar. Zo blijven de fossiele projecten winstgevender voor investeerders en worden groene alternatieven als te risicovol afgedaan.

Een voorbeeld is Mozambique, waar langs de kust een enorme hoeveelheid aardgas is gevonden. Boskalis en Shell staan klaar om hier hun slag te slaan. Nederland en andere landen staan klaar om met belastinggeld de financiële risico's af te dekken voor verschillende bedrijven. En die risico's zijn groot. Lokale gemeenschappen raken behalve hun huis, ook hun inkomsten uit landbouw en visserij kwijt en worden nauwelijks gecompenseerd. Bovendien wordt de regio geteisterd door zowel militairen als islamistische milities.

De Nederlandse verantwoordelijkheid voor het klimaat stopt niet bij onze eigen landsgrenzen. We kunnen vandaag nog besluiten geen nieuwe exportsteun meer te geven aan wereldwijde fossiele projecten. Dat stimuleert bovendien onze exporterende bedrijven om sneller te verduurzamen, zodat ook onze economie sneller klaar is voor de toekomst.

Freek Bersch is campagneleider economie bij Milieudefensie. Rosa van Driel is beleidsadviseur van Building Change. Niels Hazekamp is beleidsadviseur bij Both ENDS.

Foto: Milieudefensie/Ike Teuling

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...