Energierapport Kamp ondermaats

Milieudefensie vindt het een gemiste kans dat in het Energierapport dat maandag 18 januari door minister Kamp naar de Kamer is gestuurd geen heldere keuzes worden gemaakt voor het snel uitfaseren van fossiele brandstoffen zoals Gronings aardgas en de achterdeur weer open wordt gezet voor schaliegasboringen.

Ook is het teleurstellend dat het kabinet zich slechts committeert aan het behalen van de Europese doelen in plaats van het verwerven van een koploperspositie binnen de Europese Unie. Wel is Milieudefensie blij dat de samenleving de mogelijkheid krijgt tijdens een Energiedialoog mee te denken over de toekomstige energievoorziening van Nederland.

Nederland blijft zo achterlopen

Ike Teuling, campagneleider energie bij Milieudefensie: “Het klimaatakkoord dat in Parijs is gesloten is heel helder over wat de richting moet zijn van de energietransitie: een fossielvrije samenleving waarin alle energie duurzaam wordt opgewekt. Nederland loopt gigantisch achter met een krappe 5% duurzame energie en een energiepolitiek geheel gebaseerd op aardgas. Terwijl wij als rijk en innovatief land voorop zouden moeten lopen en veel eerder dan 2050 van de fossiele brandstoffen af zouden kunnen zijn."

Dit Energierapport had de eerste stap in de goede richting kunnen zijn maar stelt helaas alle hete hangijzers zoals het sluiten van kolencentrales en het stoppen van de gaswinning in Groningen weer uit. En zelfs het omstreden schaliegas wordt niet uitgesloten.

Bekijk het Energierapport van minster Kamp

Word mede-eiser in onze nieuwe Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...