En zo haal je die stikstofdeken van Nederland

De commissie-Remkes bevestigt met haar advies over de stikstofcrisis dat een radicale omslag nodig is om Nederland leefbaar te houden.

OPINIE (Nederlands Dagblad, 2 oktober 2019)

Het kabinet moet nu boven het politieke gekrakeel uitstijgen en rechtvaardige keuzes voor ons land maken of plaats maken voor nieuw leiderschap. Daar heeft behalve de natuur, ook de democratie baat bij.

Langzamer rijden en minder dieren in de stallen, is de conclusie van de commissie onder leiding van oud VVD-minister Johan Remkes. Aan de laatste plukjes Nederlandse natuur mag niet meer getornd worden. Dat is een klap voor grote infrastructuurprojecten. Maar het creëert de broodnodige ruimte voor een hoop andere plannen die de afgelopen maanden stuk liepen op stikstof.

Van de 18.000 projecten die geraakt worden door de stikstofproblemen, ligt een flink deel in woningbouw. Bouwvakkers zitten straks zonder werk en gezinnen kunnen niet verhuizen of verbouwen.

Roermond

Zoals in Roermond, waar de bouw van 450 woningen is stilgelegd omdat de wijk dicht bij een natuurgebied ligt en er tijdens en na de bouw stikstof wordt uitgestoten.

Ter vergelijking: als op dezelfde plek een varkenshouderij zou worden gebouwd, zou er met de komst van zo’n 600 varkens net zoveel stikstof worden uitgestoten als voor de bouw van de gehele woonwijk. Bedenk dat een gemiddelde varkenshouderij niet 600, maar 3400 varkens heeft en je kunt raden hoe groot de stikstofwinst zou zijn als Roermond ook maar één veehouder zou kunnen uitkopen.

Door stikstof ontstaat zo een geheel nieuwe koehandel in ons land, waarbij gemeenten in de buurt van een natuurgebied eerst veehouders moeten uitkopen om voldoende stikstofruimte te creëren voor andere projecten.

Pijnlijk dat het zover heeft moeten komen. Opeenvolgende regeringen hadden de afgelopen jaren de veeteelt al moeten beperken in plaats van op groei aan te koersen. Nu zitten veehouders tot over hun oren in de schulden voor bedrijven zonder toekomst. Het zal nog een hele klus worden om deze overheidsdwaling in het stikstofbeleid recht te zetten op een manier die eerlijk is voor alle betrokkenen.

Sommige politici reageren verbolgen dat de rechter niet op de stoel van de politiek moet gaan zitten. Maar misschien moeten politici zich meer rekenschap geven van bestaande wet- en regelgeving. Het was bekend dat het stikstofbeleid aan alle kanten rammelde. Maar meerdere kabinetten namen bewust het risico dat er een rechter aan te pas moest komen om hen terug te fluiten.

Door de stikstofcrisis moeten we naar 100 op de snelweg. Ook krimp van de veestapel en een einde aan de groei van de luchtvaart is nodig. Zo kan de bouw van het slot en kunnen mensen weer verhuizen en verbouwen. Bedrijven krijgen weer vergunningen en innovatie een nieuwe impuls. En de natuur kan eindelijk herstellen van de stikstofdeken die de afgelopen decennia is neergedaald.

Jorien de Lege

Jorien de Lege is campaigner bij Milieudefensie.
Volg Jorien de Lege op Twitter: @JoriendeLege.

Foto: Flickr/Wytse Kloosterman

Stuur grote vervuilers de Laatste Aanmoediging

Dit voorjaar is het erop of eronder. Grote bedrijven spelen een beslissende rol in de klimaatcrisis. Tijdens hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering stemmen zij over hun toekomst. En die van ons klimaat. Stuur de laatste aanmoediging en overtuig CEO's om het juiste te doen.

Loading...