english

Eerlijke afspraken over klimaatverandering cruciaal

Dat we iets moeten doen voor het klimaat staat vast. Ook wat betreft de wereldleiders die in november 2017 samenkwamen tijdens de klimaattop in Marrakech. De grote vraag is nu: hoe doen we dat eerlijk? Milieu-, mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties publiceerden een 'equity report', waarin een voorstel wordt gedaan over de eerlijke verdeling van lasten als het gaat om het klimaat.

De wereld stevent af op 3 °C opwarming, omdat onduidelijk blijft of de sterkste schouders de zwaarste lasten willen dragen. De wereld is al 0,85 °C warmer dan voor de industriële revolutie van start ging. Mensen lijden nu al onder de verwoestende impact van extreem weer. Opwarming van meer dan 1,5 °C heeft al grote verwoestende effecten. We kunnen daarom nog maar een beperkte hoeveelheid broeikasgassen de atmosfeer in blazen. De historische klimaattop COP21 in Parijs heeft veel in beweging gebracht, maar er is geen eerlijke(!) verdeling afgesproken van de hoeveelheid broeikasgas die nog kan worden uitgestoten. Nederland heeft de middelen en de kennis om onbeheersbare klimaatverandering te voorkomen. Er is geen tijd meer om rigoureuze stappen uit te stellen. Nederland moet stoppen met gas, olie en kolen. Lees het rapport "Setting the path toward 1.5°C" over hoe we klimaatverandering op een eerlijke manier gaan stoppen.

Setting the path towards 1.5

Operatie Klimaat

De aarde warmt steeds sneller op. Toch is het nog niet te laat. Als we het samen doen, kunnen we klimaatverandering stoppen. Alleen: is jou ooit iets gevraagd door de plannenmakers in Den Haag? Daar brengen wij verandering in met Operatie Klimaat. Doe je mee? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen.

Loading...