english

Doorrekening Milieudefensie: Klimaatambitie Shell gevaar voor Parijsdoelen

AMSTERDAM, 21 mei 2019 - De klimaatambities van Shell wijken sterk af van internationale klimaatafspraken, dat is de belangrijkste conclusie uit een nieuw rapport van Milieudefensie. Zelf zegt Shell het klimaatakkoord van Parijs "te omarmen", toch blijken de doelen die de olie- en gasreus zichzelf stelt geen enkele garantie voor vermindering van Shells CO2-uitstoot. Milieudefensie rekende in de klimaatambitie van het bedrijf door en concludeert dat het bedrijf de komende 30 jaar zelfs 31% méér CO2 kan gaan uitstoten dan in 2010 en dan nog zijn doelen haalt. Volgens de laatste IPCC-scenario's is juist een reductie naar nul in 2050 nodig.

‘Ja’ zeggen en ‘nee’ doen
Freek Bersch, van Milieudefensie: “Je kunt je afvragen of Shell aandeelhouders, overheden en consumenten niet misleidt door enerzijds te stellen dat het de klimaatdoelen ondersteunt en anderzijds alle ruimte te nemen om méér CO2 te gaan uitstoten. Dat staat haaks op elkaar.” Milieudefensie vindt dat energiebedrijven zoals Shell zo snel mogelijk moeten stoppen met olie, gas en kolen. Bersch: “Als de wetenschap één ding het afgelopen jaar duidelijk heeft gemaakt is het dat het beperken van de wereldwijde opwarming tot 1,5°C van levensbelang is - voor iedereen. Dan helpt het niet als een belangrijke speler als Shell gewoon doorgaat om dat doel tegen te werken en ondertussen doet alsof het goed bezig is.”

Klimaatambitie onder de loep genomen
Shells klimaatambitie betreft een relatieve en niet een absolute reductie in CO2-uitstoot. De ambitie zegt daarom niets over de daadwerkelijke uitstootvermindering die Shell zal bereiken. Door voor een relatieve afname te kiezen en door ervan uit te gaan dat er in de toekomst CO2 uit de lucht gehaald kan worden, kan Shell zijn klimaatambitie halen zonder zijn werkelijke uitstoot te verlagen. Sterker nog, Shell kan zijn ambitie halen ook als zijn uitstoot groeit in plaats van afneemt.

Shell grafiek alpha.png

Shell en IPCC scenario vergeleken
Om de klimaatdoelen te halen moet de wereldwijde CO2-uitstoot, volgens de nieuwste IPCC berekeningen, naar netto nul in 2050. Met de huidige olie- en gasvoorraden is het al niet mogelijk om dit doel te bereiken. Desondanks wil Shell tussen 2020 en 2029 $149 miljard in nieuwe olie- en gasvelden steken. Ook blijft Shell investeren in lobbyactiviteiten die de energietransitie en ambitieus klimaatbeleid tegenwerken.

Mozambique een nieuw hoofdpijndossier voor Shell
De aandeelhoudersvergadering van Shell op 21 mei volgt na een jaar waarin Shell op het eerste gezicht positieve aanvullingen deed op zijn klimaatambitie uit 2017. Ondanks de uitgesproken ambities blijft Shell volop investeren in olie en gas. Onder andere in Mozambique, waar oorzaak en gevolg van klimaatverandering op een schrijnende manier samenkomen. Miljoenen Mozambikanen zijn zwaar getroffen door de orkanen Idai en Kenneth. Terwijl ook de ontwikkeling van een groot gaswinningsproject bij Gabo Delgado tot ernstige problemen op het gebied van mensenrechten en milieu leidt. Ilham Rawoot van Friends of the Earth Mozambique (JA!) "In het afgelopen jaar zijn er tientallen burgers aangevallen en vermoord in de gasregio. De mensen denken dat dit komt door de aanwezigheid van de gasbedrijven. Er is geen zichtbare scheiding tussen politie, beveiligingsbedrijven, militairen en paramilitaire groepen. De lokale bevolking is bang en wordt geïntimideerd, burgers worden vaak op slinkse wijze beroofd van hun land, bezittingen en inkomsten.” Rawoot zal op de aandeelhoudersvergadering aanwezig zijn om vragen te stellen over de situatie in Mozambique.

Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...