Rapport: Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart

De CO2-uitstoot van al het Nederlandse vervoer is maar liefst twee keer zo hoog als tot nu toe werd aangenomen. Daarmee veroorzaakt vervoer ruim een kwart van de totale Nederlandse uitstoot, veel meer dan waar beleidsmakers van uitgaan. Dit blijkt uit een studie van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace. Gegeven oplossingsrichtingen zijn onder andere: efficiëntie van vervoermiddelen vergroten, verkleinen van de vraag naar mobiliteit, en het stimuleren van minder vervuilende vervoerswijzen zoals de fiets en het openbaar vervoer.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Rapport: Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart'
CE_Delft_4J56_Klimaatbeleid_voor_mobiliteit_op_de_kaart.pdf — 1094 KB

Word mede-eiser in onze Klimaatzaak tegen ING

Wij klagen ING aan in een baanbrekende nieuwe Klimaatzaak. Nooit eerder werd een bank in Nederland aangeklaagd omdat zijn klimaatbeleid tekortschiet. En jij kan meedoen. Sluit je aan bij deze nieuwe rechtszaak en word mede-eiser.

Loading...