english

Rapport: Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart

De CO2-uitstoot van al het Nederlandse vervoer is maar liefst twee keer zo hoog als tot nu toe werd aangenomen. Daarmee veroorzaakt vervoer ruim een kwart van de totale Nederlandse uitstoot, veel meer dan waar beleidsmakers van uitgaan. Dit blijkt uit een studie van CE Delft, in opdracht van Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace. Gegeven oplossingsrichtingen zijn onder andere: efficiëntie van vervoermiddelen vergroten, verkleinen van de vraag naar mobiliteit, en het stimuleren van minder vervuilende vervoerswijzen zoals de fiets en het openbaar vervoer.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Rapport: Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart'
CE_Delft_4J56_Klimaatbeleid_voor_mobiliteit_op_de_kaart.pdf — 1094 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...