english

Brief over nu stoppen exportsteun aan fossiele projecten

Een brede coalitie van Nederlandse en internationale organisaties vraagt aan de partijen die straks het nieuwe kabinet gaan vormen: leg in het regeerakkoord een einddatum vast voor alle exportsteun aan nieuwe olie- en aardgas-gerelateerde projecten van Nederlandse bedrijven in het buitenland..

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Brief over nu stoppen exportsteun aan fossiele projecten'
210528_Stel een einddatum voor alle exportsteun aan fossiele projecten.pdf — 66 KB

Zorg dat Shell zich aan de uitspraak van de rechter houdt

Wat is dat toch met Shell? Vorig jaar veroordeelde de rechter het bedrijf. De uitstoot moet in 2030 met bijna de helft omlaag. Maar ze doen niks. Dat brengt wereldwijd mensenlevens in gevaar. Spreek de verantwoordelijke bestuursleden van Shell daarom persoonlijk aan en stuur ze nu een kaartje.

Loading...