english

Brief aan de Commissie over verkeer en vervoer

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is duurzaam verkeer en vervoer heel erg belangrijk. Het Algemeen Overleg over verkeer en vervoer vindt plaats op 5 september 2019. Middels deze brief verzoekt Milieudefensie de Commissie verkeer en vervoer zich in te zetten voor:

  • Aanscherpen en uitbreiden van het Klimaatakkoord
  • Zet de rem op biobrandstoffen
  • Investeer alleen in duurzaam verkeer

 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Brief aan de Commissie over verkeer en vervoer'
brief AO Duurzaam vervoer 5 september 2019 v3 LvR.pdf — 108 KB

Wij stoppen CETA!

Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat. Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst!

Loading...