english

Brief met randvoorwaarden voor een eerlijk Klimaatakkoord

Voor het slagen van het Klimaatakkoord is het van het allergrootste belang dat minister Wiebes en de Tweede Kamer leiderschap tonen en veel duidelijkere randvoorwaarden meegeven aan de onderhandelaars. In deze brief lichten wij onze vier randvoorwaarden toe.

De randvoorwaarden in het kort:

  • Arbeidsmarktbeleid is bepalend voor succes Klimaatakkoord
  • Geef industrie CO2-prijsprikkel en subsidie
  • Breng startmotor op gang en verlaag woonlasten minst koopkrachtige huurders
  • Behoud van bossen en vruchtbare bodems is cruciale klimaatoplossing 
Download publicatie
Brief aan minister Wiebes over het Klimaatakkoord, van FNV en Milieudefensie.pdf — 438 KB
Loading...