english

Brief met randvoorwaarden voor een eerlijk Klimaatakkoord

Voor het slagen van het Klimaatakkoord is het van het allergrootste belang dat minister Wiebes en de Tweede Kamer leiderschap tonen en veel duidelijkere randvoorwaarden meegeven aan de onderhandelaars. In deze brief lichten wij onze vier randvoorwaarden toe.

De randvoorwaarden in het kort:

  • Arbeidsmarktbeleid is bepalend voor succes Klimaatakkoord
  • Geef industrie CO2-prijsprikkel en subsidie
  • Breng startmotor op gang en verlaag woonlasten minst koopkrachtige huurders
  • Behoud van bossen en vruchtbare bodems is cruciale klimaatoplossing 
Download publicatie
Brief aan minister Wiebes over het Klimaatakkoord, van FNV en Milieudefensie.pdf — 438 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...