Bezwaarschrift Groen Gas in De Wolden

Sinds 1 juli 2018 mogen nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten worden op het gasnet. Maar in de Drentse gemeente De Wolden kunnen nieuwbouwwoningen toch een gasaansluiting krijgen. Het gemeentebestuur heeft besloten om de hele gemeente als uitzonderingsgebied voor de Gaswet aan te merken.

Wij zijn het hier niet mee eens en hebben een bezwaarschrift ingediend.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Bezwaarschrift Groen Gas in De Wolden'
Bezwaarschrift_Groen_Gas_de_Wolden_januari2020.pdf — 132 KB

Help ons een nieuwe Klimaatzaak winnen

Een beter milieu begint bij de grote vervuilers van Nederland. Daarom vroegen wij 30 grote bedrijven om hun klimaatplannen. Sommige bedrijven doen hun best. Maar de rest blijft doorgaan met vervuilen. We bereiden ons voor op een nieuwe Klimaatzaak tegen een grote vervuiler. Help je mee?

Loading...