english

Brief aan Kamerleden over de Luchtvaartnota 2020-2050

In juli dienden 15.988 Nederlanders en 11 natuur- en milieuorganisaties een zienswijze in over de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. De indieners zijn teleurgesteld, omdat de aangedragen punten op geen enkele manier zij verwerkt in de definitieve Luchtvaartnota. Daarom roepen zij de Kamerleden op de nota terug te sturen naar de tekentafel en geven zij daarvoor een serie argumenten.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Brief aan Kamerleden over de Luchtvaartnota 2020-2050'
AO 16.12.20 Notitie voor Zienwijze Luchtvaartnota 2020.pdf — 98 KB

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...