english

Brief aan Kamerleden over de Luchtvaartnota 2020-2050

In juli dienden 15.988 Nederlanders en 11 natuur- en milieuorganisaties een zienswijze in over de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. De indieners zijn teleurgesteld, omdat de aangedragen punten op geen enkele manier zij verwerkt in de definitieve Luchtvaartnota. Daarom roepen zij de Kamerleden op de nota terug te sturen naar de tekentafel en geven zij daarvoor een serie argumenten.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Brief aan Kamerleden over de Luchtvaartnota 2020-2050'
AO 16.12.20 Notitie voor Zienwijze Luchtvaartnota 2020.pdf — 98 KB

Word lid van Milieudefensie

Door lid te worden doe je echt iets aan klimaatverandering. Want je steunt de invloedrijkste klimaatorganisatie van Nederland. Dankzij ons moet Shell van de rechter stoppen met vervuilen, is er nu een Klimaatwet en komt er een CO2-heffing voor de industrie. En samen met jou zorgen we dat het volgende kabinet kiest voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid.

Loading...