english

Analyse WOB-verzoek gaswinning

Iedereen in Nederland heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als je informatie wilt inzien doe je een Wob-verzoek. Dat heeft Milieudefensie gedaan bij het ministerie van Economische Zaken. Op 26 mei 2016 hebben wij gevraagd naar alle geschreven communicatie tussen de NAM/Shell en het ministerie van EZ over de gaswinning in Groningen. Wij vroegen naar de periode van 18 november 2015 tot 9 september 2016. In dit document leggen we uit wat de opgevraagde informatie laat zien. Een belangrijk beeld wat wij krijgen uit de stukken is dat de NAM/Shell onwenselijk veel afstemmen met het ministerie van EZ. Er is geen sprake meer van een privaat bedrijf dat door de overheid regels opgelegd krijgt, maar van een overheid die door een privaat bedrijf voorgeschreven krijgt hoe ze moet handelen.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Analyse WOB-verzoek gaswinning'
Analyse WOB verzoek gaswinning.pdf — 109 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...