english

Analyse WOB-verzoek gaswinning

Iedereen in Nederland heeft recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit genomen is. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Als je informatie wilt inzien doe je een Wob-verzoek. Dat heeft Milieudefensie gedaan bij het ministerie van Economische Zaken. Op 26 mei 2016 hebben wij gevraagd naar alle geschreven communicatie tussen de NAM/Shell en het ministerie van EZ over de gaswinning in Groningen. Wij vroegen naar de periode van 18 november 2015 tot 9 september 2016. In dit document leggen we uit wat de opgevraagde informatie laat zien. Een belangrijk beeld wat wij krijgen uit de stukken is dat de NAM/Shell onwenselijk veel afstemmen met het ministerie van EZ. Er is geen sprake meer van een privaat bedrijf dat door de overheid regels opgelegd krijgt, maar van een overheid die door een privaat bedrijf voorgeschreven krijgt hoe ze moet handelen.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Analyse WOB-verzoek gaswinning'
Analyse WOB verzoek gaswinning.pdf — 109 KB

Operatie Klimaat

De aarde warmt steeds sneller op. Toch is het nog niet te laat. Als we het samen doen, kunnen we klimaatverandering stoppen. Alleen: is jou ooit iets gevraagd door de plannenmakers in Den Haag? Daar brengen wij verandering in met Operatie Klimaat. Doe je mee? Dan gaan we samen op zoek naar eerlijke klimaatoplossingen.

Loading...