english

Aanvullende zienswijze (reactie) van Milieudefensie op het NSL

De rechter besloot in het kort geding voor gezonde lucht dat de Staat een nieuw luchtkwaliteitsplan moet opstellen die voldoet aan de Europese wet voor luchtkwaliteit. De Staat heeft op 27 maart 2018 een concept voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgesteld. Milieudefensie gaf een reactie (zienswijze) daarop. Later (op 7 juni) publiceerde TNO een rapport over de effecten het NSL. Daarom geeft Milieudefensie nog deze aanvullende reactie (zienswijze).

Download publicatie
Aanvullende zienswijze NSL 2018.pdf — 1710 KB

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...