english

Aanvullende zienswijze (reactie) van Milieudefensie op het NSL

De rechter besloot in het kort geding voor gezonde lucht dat de Staat een nieuw luchtkwaliteitsplan moet opstellen die voldoet aan de Europese wet voor luchtkwaliteit. De Staat heeft op 27 maart 2018 een concept voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgesteld. Milieudefensie gaf een reactie (zienswijze) daarop. Later (op 7 juni) publiceerde TNO een rapport over de effecten het NSL. Daarom geeft Milieudefensie nog deze aanvullende reactie (zienswijze).

Download publicatie
Aanvullende zienswijze NSL 2018.pdf — 1710 KB
Loading...