english

Aantal megastallen verdrievoudigd

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van Milieudefensie blijkt dat in acht jaar het aantal megastallen bijna is verdrievoudigd van 301 naar 803 bedrijven. De groei vindt in alle provincies plaats. Milieudefensie roept Staatssecretaris Dijksma op een landelijke bouwstop voor megastallen af te kondigen.

De melkveehouderij heeft met 317 de meeste megastallen en groeide ook het hardst, gevolgd door stallen met fokzeugen (209) en vleesvarkens (85). Het aantal megastallen met fokzeugen is meer dan verdubbeld en het aantal met vleesvarkens bijna verviervoudigd.

Noord-Brabant meeste megastallen
In Noord-Brabant heeft veruit de meeste megastallen: 259, bijna een derde van alle megastallen in Nederland. Deze provincie huisvest het grootste aantal megabedrijven met fokzeugen (112), vleesvarkens (50), geiten (26) en vleeskuikens (15). Daarnaast zijn Gelderland (106), Friesland (105), Limburg (79) en Overijssel (72) provincies met relatief veel megabedrijven. Friesland heeft de meeste melkveehouderijen (91), Limburg de meeste legkippen (29) en Gelderland de meeste kalveren (11).

Overbelast
Megastallen en megabedrijven zijn minstens drie keer zo groot als gangbare bedrijven. Zij huisvesten minimaal 7.500 vleesvarkens, 1.200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien, 2.500 vleeskalveren of 1.500 geiten. Door de enorme omvang van de megastallen is het milieu overbelast omdat mest niet op eigen akkers wordt verspreid. Het dierenwelzijn is slecht en er bestaan grote risico’s voor de volksgezondheid, zoals de uitbraak van mens-dierziekten en toenemende antibioticaresistentie.

Landelijke bouwstop
Om de verdere schadelijke gevolgen en groei van megastallen terug te dringen, roept Milieudefensie staatssecretaris Dijksma op om een landelijke bouwstop voor megastallen in te voeren. Dijksma komt in de zomer met een wetsvoorstel dat provincies en gemeenten de mogelijkheid biedt het aantal dieren te beperken op grond van gezondheidsredenen. Milieudefensie vindt het wetsvoorstel veel te slap. Jacomijn Pluimers, woordvoerder Duurzaam voedsel van Milieudefensie: “Dijksma geeft visieloos ruimte aan de groei van het aantal dieren en schuift de verantwoordelijkheid naar provincies door om de problemen rond megastallen en omvang van de veestapel aan te pakken.”


Hier gaan we voor: klimaat op 1 in het regeerakkoord

We hebben nog 9 jaar om te voorkomen dat de klimaatcrisis uit de hand loopt. De toekomst van onze kinderen staat op het spel. Het komt dus aan op het nieuwe kabinet. Daarom gaan we samen zorgen dat het klimaat op 1 staat bij de formatie. Doe je mee?

Loading...