english

Aanbevelingsbrief internetconsultatie luchtvaartbelasting

De aanbiedingsbrief ten behoeve van de internetconsultatie over de luchtvaartbelasting.

Naar aan leiding van de internetconsultatie over luchtvaartbelastingen heeft Natuur en Milieu samen met Greenpeace en Natuur en milieufederatie Noord-Holland een reactie geschreven. Dit is de aanbiedingsbrief die als bijlage is toegevoegd aan de reactie op de consultatie.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Aanbevelingsbrief internetconsultatie luchtvaartbelasting'
Aanbiedingsbrief consultatie luchtvaartbelasting Min Financiën.pdf — 46 KB
Loading...